Vật Lý Lớp 11 Nâng Cao

Hướng dẫn giải bài tập Vật Lý lớp 10 nâng cao, Giải bài tập SGK Vật Lý 11 (SBT) từ cơ bản đến nâng cao có lời giải để học tốt vật lý 11.

CHƯƠNG III: DÒNG ĐIỆN TRONG CÁC MÔI TRƯỜNG

Bài 18. Hiện tượng nhiệt điện, hiện tượng siêu dẫn
Bài 19. Dòng điện trong chất điện phân – Định luật Fa – ra – đây
Bài 21. Dòng điện trong chân không
Bài 22. Dòng điện trong chất khí
Bài 23. Dòng điện trong chất bán dẫn
Bài 24. Linh kiện bán dẫn
Bài 25. Thực hành: Khảo sát đặc tính chỉnh lưu của điôt bán dẫn và đặc tính khuếch đại của tranzito

Bài 17. Dòng điện trong kim loại

CHƯƠNG IV: TỪ TRƯỜNG

Bài 26. Từ trường
Bài 27. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
Bài 28. Cảm ứng từ – Định luật am-pe
Bài 29. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản
Bài 31. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa đơn vị ampe
Bài 32. Lực Lo-ren-xơ
Bài 33. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường
Bài 34. Sự từ hoán các chất, sắt từ
Bài 35. Từ trường trái đất
Bài 37. Thực hành: Xác định thành phần nằm ngang của từ trường trái đất

CHƯƠNG V: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

Bài 38. Hiện tượng cảm ứng điện từ, suất điện động cảm ứng
Bài 39. Suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây dẫn chuyển động
Bài 40. Dòng điện Fu-cô
Bài 41. Hiện tượng tự cảm
Bài 42. Năng lượng từ trường

CHƯƠNG VI: KHÚC XẠ ÁNH SÁNG

Bài 44. Khúc xạ ánh sáng
Bài 45. Phản xạ toàn phần

CHƯƠNG VII: MẮT VÀ CÁC DỤNG CỤ QUANG

Bài 47. Lăng kính
Bài 48. Thấu kính mỏng
Bài 50. Mắt
Bài 51. Các tật của mắt và cách khắc phục
Bài 52. Kính lúp
Bài 53. Kính hiển vi
Bài 54. Kính thiên văn