Vật Lý Lớp 10 Nâng Cao

Hướng dẫn giải bài tập sgk Vật Lý Lớp 10 Nâng Cao, giải bài tập vật lý 10 từ cơ bản đến nâng cao có lời giải hoặc hướng dẫn chi tiết giúp các bạn học tốt hơn môn Vật Lý.

CHƯƠNG I. ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 1. Chuyển động cơ
Bài 2. Vận tốc trong chuyển động thẳng. Chuyển động thẳng đều
Bài 3. Khảo sát thực nghiệm chuyển động thẳng
Bài 4. Chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 5. Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều :
Bài 6. Sự rơi tự do
Bài 7 : Bài tập về chuyển động thẳng biến đổi đều
Bài 8 : Chuyển động tròn đều . Tốc độ dài và tốc độ góc
Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều
Bài 10 :Tính tương đối của chuyển động công thức cộng vận tốc
Bài 11 : Sai số trong thí nghiệm thực hành

CHƯƠNG II : ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM

Bài 13 : Lực. Tổng hợp và phân tích lực
Bài 14 : Định luật I Niu-tơn
Bài 15 : Định luật II Niu-tơn
Bài 16 : Định luật III Niu-tơn
Bài 17 : Lực hấp dẫn
Bài 18 : Chuyển động của vật bị ném
Bài 19 : Lực đàn hồi
Bài 20 : Lực ma sát
Bài 21 : Hệ quy chiếu có gia tốc. Lực quán tính
Bài 22 : Lực hướng tâm và lực quán tính li tâm. Hiện tượng tăng, giảm, mất trọng lượng
Bài 23 : Bài tập về động lực học
Bài 24 : Chuyển động của hệ vật

CHƯƠNG III : TĨNH HỌC VẬT RẮN

Bài 26 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của hai lực. Trọng tâm
Bài 27 : Cân bằng của vật rắn dưới tác dụng của ba lực không song song
Bài 28 : Quy tắc hợp lực song song. Điều kiện cân bằng của một vật rắn dưới tác dụng của ba lực song song
Bài 29: Momen của lực. Điều kiện cân bằng của một vật rắn có trục quay cố định

CHƯƠNG IV: CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN

Bài 31: Định luật bảo toàn động lượng
Bài 32: Chuyển động bằng phản lực. Bài tập về định luật bảo toàn động lượng
Bài 33: Công và công suất
Bài 34: Động năng. Định lí động năng
Bài 35: Thế năng. Thế năng trọng trường
Bài 36: Thế năng đàn hồi
Bài 37: Định luật bảo toàn cơ năng
Bài 38: Va chạm đàn hồi và không đàn hồi
Bài 40: Các định luật Kê-ple chuyển động của vệ tinh

CHƯƠNG V. CƠ HỌC CHẤT LƯU

Bài 41: Áp suất thủy tinh. Nguyên lí Pa-xcan
Bài 42: Sự chảy thành dòng của chất lỏng và chất khí. Định luật Béc-nu-li
Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li

CHƯƠNG VI: CHẤT KHÍ

Bài 44: Thuyết động học phân tử chất khí. Cấu tạo chất
Bài 45: Định luật Bôi-lơ-ma-ri-ôt
Bài 46: Định luật Sác-lơ. Nhiệt độ tuyệt đối
Bài 47. Phương trình trạng thái của khí lí tưởng. Định luật Gay-luy-xac
Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-men-đê-lê-ép

CHƯƠNG VII. CHẤT LỎNG CHẤT RẮN.SỰ CHUYỂN THỂ

Bài 50: Chất rắn
Bài 51: Biến dạng cơ của vật rắn
Bài 52: Sự nở vì nhiệt của vật rắn
Bài 53: Chất lỏng. Hiện tượng căng bề mặt của chất lỏng
Bài 54: Hiện tượng dính ướt và không dính ướt. Hiện tượng mao dẫn
Bài 55: Sự chuyển thể. Sự nóng chảy và đông đặc
Bài 56: Sự hòa hơi và sự ngưng tụ

CHƯƠNG VIII. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC

Bài 58: Nguyên lí I nhiệt động lực học
Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng
Bài 60: Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt và máy lạnh. Nguyên lí II nhiệt động lực học

Giaibaitap.net – giới thiệu bài hướng dẫn giải bài tập Vật Lý 10 nâng cao, phương pháp giải bài tập vật lý lớp 10 nâng cao theo sách giáo khoa SGK (SBT) chi tiết có lời giải.