Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

0
26

Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?, hướng dẫn Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 61: Nhu cầu  không khí của thực vật, trang 122 SBT có lời giải chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Khoa học 4.

Bài 60: Nhu cầu không khí của thực vật

Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 61 tập 2 trang 122 SBT

Câu hỏi:

Trong quá trình sống, thực vật cần lấy vào và thải ra những gì?

Trả lời:

Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 61

+ Trong quá trình sống, cây thường xuyên phải lấy từ môi trường: các chất khoáng có trong đất, nước, khí các-bô-níc, khí ô-xi.

+ Trong quá trình hô hấp, cây thải ra môi trường khí các-bô-níc, hơi nước, khí ô-xi và các chất khoáng khác.

Xem bài tiếp theo: Giải bài tập Khoa học 4 Bài 62: Động vật cần gì để sống? tại Giaibaitap.Net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here