Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác?

0
120

Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác? hướng dẫn Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 32: Không khí có những thành phần nào?, trang 67 SBT có lời giải chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Khoa học 4.

Bài 31: Không khí có những tính chất gì?

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 32 trang 66, 67 SBT

Câu hỏi:

Trong không khí, ngoài khí ô-xi và khí ni-tơ còn chứa những thành phần nào khác?

Hướng dẫn trả lời:

Không khí gồm cóp hai thành phần chính là ô-xy và ni-tơ. Ngoài ra còn chứa khí các-bô-níc, hơi nước, bụi, vi khuẩn.

Giaibaitap.Net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here