Tin học Lớp 9

Sách giải bài tập tin học lớp 9, Soạn bài tin học 9 mới nhất, hướng dẫn trả lời câu hỏi tin học lớp 9 SGK, Giải bài tập SGK Tin Học Lớp 9 bám sát chương trình sách giáo khoa Tin Học 9 giúp để học tốt môn Tin Học.

CHƯƠNG I. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET

 • Bài 1. Từ mạng máy tính đến mạng máy tính
 • Bài 2. Mạng thông tin toàn cầu internet
 • Bài 3. Tổ chức và truy cập thông tin trên internet
 • Bài 4. Tìm hiểu thư điện tử

CHƯƠNG II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI CỦA TIN HỌC

 • Bài 5. Bảo vệ thông tin máy tính
 • Bài 6. Tin học và xã hội

CHƯƠNG III. PHẦN MỀM TRÌNH CHIẾU

 • Bài 7. Phần mềm trình chiếu
 • Bài 8. Bài trình chiếu
 • Bài 9. Màu sắc trên trang chiếu
 • Bài 10. Thêm hình ảnh vào trang chiếu
 • Bài 11. Tạo các hiệu ứng động

CHƯƠNG IV. ĐA PHƯƠNG TIỆN

 • Bài 12. Thông tin đa phương tiện
 • Bài 13. Làm quen với phần mềm tạo ảnh động

Hướng dẫn giải bài tập Tin Học lớp 9, cách giải sách bài tập chi tiết kiến thức giúp để học tốt Tin học 9 nắm vững lý thuyết, giải bài tập, bài kiểm tra, đề thi tin học và trắc nghiệm như một sách giáo khoa tin học 9 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.