Tin học Lớp 10

Sách giải bài tập tin học lớp 10, giải bài tập SBT tin học 10, Soạn bài mới nhất, hướng dẫn trả lời câu hỏi tin học lớp 10 SGK, Giải bài tập SGK Tin Học Lớp 10 bám sát chương trình sách giáo khoa Tin Học 10 giúp để học tốt môn Tin Học.

Chương 1: Một số khái niệm cơ bản của tin học

 • Bài 1: Tin học là một ngành khoa học
 • Bài 2: Thông tin và dữ liệu
 • Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin
 • Bài 3: Giới thiệu về máy tính
 • Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính
 • Bài 4: Bài toán và thuật toán
 • Bài 5: Ngôn ngữ lập trình
 • Bài 6: Giải bài toán trên máy tính
 • Bài 7: Phần mềm máy tính
 • Bài 8: Những ứng dụng của tin học
 • Bài 9: Tin học và xã hội

Chương 2: Hệ điều hành

 • Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành
 • Bài 11: Tệp và quản lí tệp
 • Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành
 • Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành
 • Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows
 • Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục
 • Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

Chương 3: Soạn thảo văn bản

 • Bài 14: Một số khái niệm cơ bản
 • Bài 15: Làm quen với Microsoft Word
 • Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word
 • Bài 16: Định dạng văn bản
 • Bài tập và thực hành 7: Định dạng đoạn văn bản
 • Bài 17: Một số chức năng khác
 • Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo
 • Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo
 • Bài 19: Tạo và làm việc với bảng
 • Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

Chương 4: Mạng máy tính và Internet

 • Bài 20: Mạng máy tính
 • Bài 21: Mạng máy tính toàn cầu Internet
 • Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet
 • Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt Internet Explorer
 • Bài tập và thực hành 11: Thư điện tử và máy tìm kiếm thông tin

Hướng dẫn giải bài tập Tin Học lớp 10, cách giải sách bài tập chi tiết kiến thức giúp để học tốt Tin học 10 nắm vững lý thuyết, giải bài tập, bài kiểm tra, đề thi tin học và trắc nghiệm như một sách giáo khoa tin học 10 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.