Tiếng Việt Lớp 9

Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 9, Đề cương Ôn tập Tiếng Việt 9, ngữ văn Lớp 9, Soạn Văn Lớp 9, hệ thống tiếng thức kiểm tra Tiếng Việt 9 học kỳ 1 và 2 được biên soạn theo giáo trình SGK giúp học sinh nắm kiến thức và để học tốt Tiếng Việt 9.

Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 9 – Đề cương Ôn tập Tiếng Việt 9

Bài 1 SGK Ngữ Văn 9

  • Phong cách Hồ Chí Minh – Lê Anh Trà
  • Các phương châm hội thoại
  • Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh
  • Luyện tập sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh

Bài 2 SGK Tiếng Việt 9

  • Đấu tranh cho một thế giới hòa bình – Mác-két
  • Các phương châm hội thoại (Tiếp theo)
  • Luyện tập sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh
  • Sử dụng yếu tố miêu tả trong văn bản thuyết minh

Bài 3 SGK Ngữ Văn Lớp 9

Tuyên bố thế giới về sự sống còn, quyền được bảo vệ và phát triển của trẻ em
Các phương châm hội thoại (Tiếp theo) – Bài 3
Xưng hô trong hội thoại
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn thuyết minh

Bài 4 SGK Tiếng Việt Lớp 9

Chuyện người con gái Nam Xương – Nguyễn Dữ
Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp
Sự phát triển của từ vựng
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự

Bài 5 SGK Ngữ Văn 9

Hoàng lê nhất thống chí – Ngô gia văn phái
Chuyện cũ trong phủ chúa Trịnh – Phạm Đình Hổ
Vũ trung tùy bút – Phạm Đình Hổ
Sự phát triển của từ vựng (tiếp theo)

Bài 6 SGK Ngữ Văn 9

Cảnh ngày xuân (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Chị em Thúy Kiều (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Truyện Kiều – Nguyễn Du
Kiều gặp Từ Hải ( trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Mã giám sinh mua kiều (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Thuật ngữ
Miêu tả trong văn bản tự sự

Bài 7 SGK Ngữ Văn 9

Kiều ở lầu Ngưng Bích (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Trau dồi vốn từ
Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự

Bài 8 SGK Ngữ Văn 9

Lục Vân Tiên cứu Kiều Nguyệt Nga – Nguyễn Đình Chiểu
Thúy Kiều báo ân báo oán (trích Truyện Kiều – Nguyễn Du)
Miêu tả nội tâm trong văn bản tự sự

Bài 9 SGK Ngữ Văn 9

Lục Vân Tiên gặp nạn
Tổng kết từ vựng

Bài 10 SGK Ngữ Văn 9

Bài thơ về Tiểu đội xe không kính – Phạm Tiến Duật
Đồng chí – Chính Hữu
Kiểm tra về truyện trung đại
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo)
Nghị luận trong văn bản tự sự

Bài 11 SGK Ngữ Văn 9

Tập làm thơ tám chữ
Bếp lửa – Bằng Việt
Đoàn thuyền đánh cá – Huy Cận
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 11

Bài 12 SGK Ngữ Văn 9

Ánh trăng – Nguyễn Duy
Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ – Nguyễn Khoa Điềm
Tổng kết về từ vựng (tiếp theo) Bài 12
Luyện tập viết đoạn văn tự sự có sử dụng yếu tố nghị luận

Bài 13 SGK Ngữ Văn 9

Làng – Kim Lân
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Đối thoại, độc thoại và độc thoại nội tâm trong văn bản tự sự

Bài 14 SGK Ngữ Văn 9

Lặng lẽ Sa Pa – Nguyễn Thành Long
Ôn tập phần Tiếng Việt
Viết bài tập làm văn số 3 – Văn tự sự
Người kể chuyện trong văn bản tự sự

Bài 15 SGK Ngữ Văn 9

Chiếc lược ngà – Nguyễn Quang Sáng
Kiểm tra phần Tiếng Việt
Kiểm tra về thơ và truyện hiện đại

Bài 16 SGK Ngữ Văn 9

Cố hương – Lỗ tấn

Bài 17 SGK Ngữ Văn 9

Những đứa trẻ (Thời thơ ấu) – Go-ro-ky

Bài 18 SGK Ngữ Văn 9

Bàn về đọc sách – Chu Quang Tiềm
Khởi ngữ
Phép phân tích và tổng hợp
Luyện tập phân tích và tổng hợp

Bài 19 SGK Ngữ Văn 9

Tiếng nói của văn nghệ – Nguyễn Đình Thi
Các thành phần biệt lập
Nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống
Cách làm bài nghị luận về một sự việc hiện tượng đời sống

Bài 20 SGK Ngữ Văn 9

Chuẩn bị hành trang vào thế kỉ mới – Vũ Khoan
Các thành phần biệt lập (tiếp theo)
Viết bài tập làm văn số 5 – Nghị luận xã hội
Nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 21 SGK Ngữ Văn 9

Chó sói và cừu trong thơ ngụ ngôn của La Phông-ten
Liên kết câu và đoạn văn

Bài 22 SGK Ngữ Văn 9

Con cò – Chế Lan Viên
Liên kết câu và đoạn văn (luyện tập)
Cách làm bài nghị luận về một vấn đề tư tưởng, đạo lí

Bài 23 SGK Ngữ Văn 9

Viếng Lăng Bác – Viễn Phương
Mùa xuân nho nhỏ – Thanh Hải
Nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Cách làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Luyện tập làm bài nghị luận về tác phẩm truyện (hoặc đoạn trích)
Viết bài tập làm văn số 6 – Nghị luận văn học

Bài 24 SGK Ngữ Văn 9

Nói với con – Y Phương
Sang thu – Hữu Thỉnh
Nghĩa tường minh và hàm ý
Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ
Cách làm bài nghị luận về một đoạn thơ, một bài thơ

Bài 25 SGK Ngữ văn 9

Mây và sóng – Ta-go
Ôn tập về thơ
Nghĩa tường minh và hàm ý (tiếp theo)

Bài 26 SGK Ngữ Văn 9

Kiểm tra về thơ
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt) bài 26
Viết bài tập làm văn số 7 – Nghị luận văn học

Bài 27 SGK Ngữ văn 9

Bến quê – Nguyễn Minh Châu
Ôn tập phần Tiếng Việt – Ngữ văn 9 tập 2
Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ

Bài 28 SGK Ngữ văn 9

Những ngôi sao xa xôi – Lê Minh Khuê
Biên bản

Bài 29 SGK Ngữ Văn 9

Rô-bin-xơn ngoài đảo hoang – Đi-phô
Tổng kết về ngữ pháp
Luyện tập viết biên bản
Hợp đồng
Văn bản biên bản, hợp đồng, thư (điện) chúc mừng và thăm hỏi

Bài 30 SGK Ngữ Văn 9

Bố của Xi-mông ( Mô-pa-xăng)
Ôn tập về truyện
Tổng kết ngữ pháp (tiếp theo)

Bài 31 SGK Ngữ Văn 9

Con chó Bấc – G. Lân-đơn
Kiểm tra phần Tiếng Việt (Bài 31)
Luyện tập viết hợp đồng

Bài 32 SGK Ngữ Văn 9

Kịch Bắc Sơn – Nguyễn Huy Tưởng
Tổng kết phần văn học nước ngoài
Tổng kết tập làm văn

Bài 33 SGK Ngữ Văn 9

Tôi và chúng ta – Lưu Quang Vũ
Tổng kết phần Văn học

Bài 34 SGK Ngữ Văn 9

Tổng kết Văn học (tiếp theo)

Các thể loại văn tham khảo lớp 9

Nghị luận xã hội lớp 9
Văn thuyết minh lớp 9
Văn nghị luận
Văn nghị luận lớp 9
Văn tự sự lớp 9
Viết một truyện ngắn theo đề tài tự chọn