Tiếng Việt Lớp 8

Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 8, Ôn tập Tiếng Việt 8, Soạn Văn Lớp 8, ngữ Văn 8, hệ thống tiếng thức Tiếng Việt 8 học kỳ 1 và 2 được biên soạn theo giáo trình SGK giúp học sinh nắm kiến thức và để học tốt Tiếng Việt 8.

Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 8Soạn Văn Lớp 8

Bài 1 SGK ngữ văn 8

Tôi đi học – Thanh Tịnh
Cấp độ khái quát của nghĩa từ ngữ
Tính thống nhất về chủ đề của văn bản

Bài 2 SGK ngữ văn 8

Trong lòng mẹ – Nguyên Hồng
Trường từ vựng
Bố cục của văn bản

Bài 3 SGK ngữ văn 8

Tức nước vỡ bờ – Ngô Tất Tố
Xây dựng đoạn văn trong văn bản lớp 8
Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự (làm tại lớp) lớp 8

Bài 4 SGK ngữ văn 8

Lão Hạc – Nam Cao
Từ tượng hình, từ tượng thanh
Liên kết các đoạn văn trong văn bản

Bài 5 SGK ngữ văn 8

Từ ngữ địa phương và biệt ngữ xã hội
Luyện tập tóm tắt văn bản tự sự
Tóm tắt văn bản tự sự

Bài 6 SGK ngữ văn 8

Cô bé bán diêm – Andécxen
Trợ từ, thán từ
Miêu tả và biểu cảm trong văn bản tự sự

Bài 7 SGK ngữ văn 8

Tình thái từ
Luyện tập viết đoạn văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm
Đánh nhau với cối xay gió (trích Đôn Ki-hô-tê)

Bài 8 SGK ngữ văn 8

Chiếc lá cuối cùng – O.Hen-ri
Chương trình địa phương (phần Tiếng Việt)
Lập dàn ý cho bài văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm

Bài 9 SGK ngữ văn 8

Hai cây phong – Ai-ma-tốp
Nói quá
Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả và biểu cảm (làm tại lớp)

Bài 10 SGK ngữ văn 8

Ôn tập truyện kí Việt Nam
Thông tin về Ngày Trái Đất năm 2000
Nói giảm nói tránh
Luyện nói: Kể chuyện theo ngôi kể kết hợp với miêu tả

Bài 11 SGK ngữ văn 8

Câu ghép
Tìm hiểu chung về văn bản thuyết minh

Bài 12 SGK ngữ văn 8

Văn bản Ôn dịch, Thuốc lá – Nguyễn Khắc Viện
Câu ghép (Tiếp theo)
Phương pháp thuyết minh

Bài 13 SGK ngữ văn 8

Văn bản Bài toán dân số – Thái An
Dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép
Đề văn thuyết minh và cách làm bài văn thuyết minh

Bài 14 SGK ngữ văn 8

Dấu ngoặc kép
Luyện nói: thuyết minh về một thứ đồ dùng

Bài 15 SGK ngữ văn 8

Vào nhà ngục Quảng Đông cảm tác – Phan Bội Châu
Đập đá ở Côn Lôn – Phân Châu Trinh
Ôn luyện về dấu câu
Thuyết minh về một thể loại văn học

Bài 16 SGK ngữ văn 8

Muốn làm thằng Cuội – Tản Đà
Ôn tập và kiểm tra phần tiếng Việt

Bài 17 SGK ngữ văn 8

Hai chữ nước nhà – Trần Tuấn Khải
Hoạt động ngữ văn :Làm thơ bảy chữ

Bài 18 SGK Ngữ Văn 8

Ông Đồ – Vũ Đình Liên
Nhớ Rừng – Thế Lữ
Câu nghi vấn
Viết đoạn văn trong văn bản thuyết minh

Bài 19 SGK Ngữ Văn 8

Quê Hương – Tế Hanh
Khi con tu hú – Tố Hữu
Câu nghi vấn (Tiếp theo)
Thuyết minh về một phương pháp (Cách làm)

Bài 20 SGK Ngữ Văn 8

Tức cảnh Pác Bó – Hồ Chí Minh
Câu cầu khiến
Thuyết minh một danh lam thắng cảnh
Ôn tập về văn bản thuyết minh

Bài 21 SGK Ngữ Văn 8

Ngắm trăng (Vọng nguyệt) – Hồ Chí Minh
Đi đường (Tiểu lộ) – Hồ Chí Minh
Câu cảm thán
Câu trần thuật
Viết bài tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh

Bài 22 SGK Ngữ Văn 8

Chiếu dời đô – Lí Công Uẩn
Câu phủ định

Bài 23 SGK Ngữ Văn 8

Hịch tướng sĩ – Trần Quốc Tuấn
Hành động nói

Bài 24 SGK Ngữ Văn 8

Nước Đại Việt ta – Nguyễn Trãi
Hành động nói (tiếp theo)
Ôn tập về luận điểm

Bài 25 SGK Ngữ Văn 8

Bàn luận về phép học – Nguyễn Thiếp
Viết đoạn văn trình bày luận điểm
Luyện tập xây dựng và trình bày luận điểm
Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận

Bài 26 SGK Ngữ Văn 8

Thuế máu – Nguyễn Ái Quốc
Hội thoại
Tìm hiểu yếu tố biểu cảm trong văn nghị luận

Bài 27 SGK Ngữ Văn 8

Đi bộ ngao du – Ru xô
Hội thoại (tiếp theo)
Luyện tập đưa yếu tố biểu cảm vào bài văn nghị luận

Bài 28 SGK Ngữ Văn 8

Lựa chọn trật tự từ trong câu
Kiểm tra văn
Tìm hiểu các yếu tố tự sự và miêu tả trong văn nghị luận

Bài 29 SGK Ngữ Văn 8

Ông Giuôc-Đanh mặc lễ phục – Mô-li-e
Lựa chọn trật tự từ trong câu (Luyện tập)
Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

Bài 30 SGK Ngữ Văn 8

Chương trình địa phương (phần văn)
Chữa lỗi diễn đạt
Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận

Bài 31 SGK Ngữ Văn 8

Tổng kết phần văn
Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt
Văn bản tường trình
Luyện tập làm văn bản tường trình

Bài 32 SGK Ngữ Văn 8

Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt (tiếp theo)
Văn bản thông báo

Bài 33 SGK Ngữ Văn 8

Tổng kết phần văn (tiếp theo)
Chương trình địa phương (phần tiếng việt)

Bài 34 SGK Ngữ Văn 8

Tổng kết phần văn (tiếp theo)
Luyện tập làm văn bản thông báo
Ôn tập phần tập làm văn

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo

Nghị Luận Xã Hội Lớp 8
Chiều hôm nhớ nhà – Bà huyện Thanh Quan
Ca dao: Trong đầm gì đẹp bằng sen
Tắt Đèn – Ngô Tất Tố
Người thầy đầu tiên – Ai-ma-tốp
Văn bản tường trình – Văn bản thông báo
Văn tự sự lớp 8
Văn Thuyết Minh lớp 8