Tiếng Việt Lớp 5

Giải bài tập SGK Tiếng Việt 5, Soạn Tiếng Việt Lớp 5, Bài Văn Mẫu Lớp 5, tập làm văn miêu tả, luyện chính tả được biên soạn theo giáo trình SGK giúp học sinh nắm kiến thức và để học tốt Tiếng Việt 5 Online.

VIỆT NAM – TỔ QUỐC EM

Tuần 1. Việt Nam – Tổ quốc em
Tập đọc: Thư gửi các học sinh
Chính tả: Nghe – viết: Việt Nam thân yêu
Luyện từ và câu – Từ đồng nghĩa
Kể chuyện: Lý Tự Trọng
Tập đọc: Quang cảnh làng mạc ngày mùa
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 1
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 1
Tuần 2. Việt Nam – Tổ quốc em
Tập đọc: Nghìn năm văn hiến
Chính tả: Nghe – viết: Lương Ngọc Quyến
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc
Tập đọc: Sắc màu em yêu
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 2
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ đồng nghĩa – Tuần 2
Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 5
Tuần 3. Việt Nam – Tổ quốc em
Tập đọc: Lòng dân
Chính tả: Nhớ – viết: Thư gửi các học sinh
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân dân
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 3
Tập đọc: Lòng dân (Tiếp theo)
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 3

CÁNH CHIM HÒA BÌNH

Tuần 4. Cánh chim hòa bình
Tập đọc: Những con sếu bằng giấy
Chính tả: Anh bộ đội Cụ Hồ gốc Bỉ
Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Kể chuyện: Tiếng vĩ cầm ở Mỹ Lai
Tập đọc: Bài ca về trái đất
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 4
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ trái nghĩa
Tập làm văn: Tả cảnh – Tuần 4
Tập làm văn: Tả cảnh
Tuần 5. Cánh chim hòa bình
Tập đọc: Một chuyên gia máy xúc
Chính tả : Một chuyên gia máy xúc
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hòa bình
Tập đọc: Ê-mi-li, con
Tập làm văn: Luyện tập làm báo cáo thống kê – Tuần 5
Luyện từ và câu: Từ đồng âm
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe đã đọc – Tuần 5
Tuần 6. Cánh chim hòa bình
Tập đọc: Sự sụp đổ của chế độ a-pác-thai
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hữu nghị – Hợp tác
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 6
Tập đọc: Tác phẩm của Si-le và tên phát xít
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn
Luyện từ và câu: Dùng từ đồng âm để chơi
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 6
Chính tả: Ê-mi-li, con

CON NGƯỜI VỚI THIÊN NHIÊN

Tuần 7. Con người với thiên nhiên
Tập đọc: Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Tập đọc: Những người bạn tốt
Chính tả: Dòng kinh quê hương
Luyện từ và câu: Từ nhiều nghĩa
Kể chuyện: Cây cỏ nước Nam
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tuần 7
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa
Tập làm văn: Luyện tập tả cảnh – Tiết 2 – Tuần 7
Tuần 8. Con người với thiên nhiên
Tập đọc: Kì diệu rừng xanh
Chính tả: Kỳ diệu rừng xanh
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 8
Tập đọc: Trước cổng trời
Tập làm văn – Luyện tập tả cảnh – Tuần 8
Luyện từ và câu: Luyện tập về từ nhiều nghĩa – Tuần 8
Tập làm văn: Luyện tập văn tả cảnh -Tuần 8
Tuần 9. Con người với thiên nhiên
Tập đọc: Cái gì quý giá nhất
Chính tả :Tiếng đàn ba-la-lai-ca trên sông Đà
Luyện từ và câu – Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 9
Tập đọc: Đất Cà Mau
Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận
Luyện từ và câu: Đại từ
Tập làm văn: Luyện tập thuyết trình, tranh luận – Tuần 9
Tuần 10. Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 5

GIỮ LẤY MÀU XANH

Tuần 11. Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Chuyện một khu vườn nhỏ
Chính tả: Luật bảo vệ môi trường
Luyện từ và câu: Đại từ xưng hô
Kể chuyện: Người đi săn và con nai
Tập đọc: Tiếng vọng
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh – Tuần 11
Luyện từ và câu: Quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập làm đơn – Tuần 11
Tuần 12. Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Mùa thảo quả
Chính tả: Mùa thảo quả
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ về môi trường
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 12
Tập đọc: Hành trình của bầy ong
Tập làm văn: Cấu tạo của bài văn tả người
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người
Tuần 13. Giữ lấy màu xanh
Tập đọc: Người gác rừng tí hon
Chính tả: Hành trình của bầy ong
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Bảo vệ môi trường
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 13
Tập đọc: Trồng rừng ngập mặn
Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)
Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình)

VÌ HẠNH PHÚC CON NGƯỜI

Tuần 14. Vì hạnh phúc con người
Tập đọc: Chuỗi ngọc lam
Chính tả: Nghe – viết: Chuỗi ngọc lam
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Kể chuyện: Pa-xtơ và em bé
Tập đọc: Hạt gạo làng ta
Tập làm văn: Làm biên bản cuộc họp
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ loại
Tập làm văn: Luyện tập làm biên bản cuộc họp
Tuần15. Vì hạnh phúc con người
Tập đọc: Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Chính tả (Nghe – viết): Buôn Chư Lênh đón cô giáo
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Hạnh phúc
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 15
Tập đọc: Về ngôi nhà đang xây
Tập làm văn: Luyện tập tả người – Tuần 15
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Tập làm văn: Luyện tập tả người – Tuần 15 – Tiết 2
Tuần 16. Vì hạnh phúc con người
Tập đọc: Thầy thuốc như mẹ hiền
Chính tả (Nghe – viết): Về ngôi nhà đang xây
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 16
Tập đọc: Thầy cúng đi viện
Tập làm văn: Tả người
Luyện từ và câu: Tổng kết vốn từ
Tập làm văn: Làm biên bản một vụ việc
Tuần 17. Vì hạnh phúc con người
Tập đọc: Ngu công xã Trịnh Tường
Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ của 51 đứa con
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ và cấu tạo từ
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 17
Tập đọc: Ca dao về lao động sản xuất
Tập làm văn: Ôn tập về viết đơn
Luyện từ và câu: Ôn tập về câu
Tập làm văn: Trả bài văn tả người
Tuần 18. Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 5

NGƯỜI CÔNG DÂN

Tuần 19. Người công dân
Tập đọc: Người công dân số Một
Chính tả (Nghe – viết): Nhà yêu nước Nguyễn Trung Trực
Luyện từ và câu: Câu ghép
Kể chuyện: Chiếc đồng hồ
Tập đọc: Người công dân số Một (Tiếp theo)
Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn mở bài)
Luyện từ và câu: Cách nối các vế câu ghép
Tập làm văn: Luyện tập tả người (dựng đoạn kết bài) – Tuần 19
Tuần 20. Người công dân
Tập đọc: Thái sư Trần Thủ Độ
Chính tả: Cánh cam lạc mẹ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 20
Tập đọc: Nhà tài trợ đặc biệt của Cách Mạng
Tập làm văn: Tả người – Tuần 20
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Tuần 21. Người công dân
Tập đọc: Trí dũng song toàn
Chính tả: Trí dũng song toàn
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Công dân
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 21
Tập đọc: Tiếng rao đêm
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Trả bài văn tả người

VÌ CUỘC SỐNG THANH BÌNH

Tuần 22. Vì cuộc sống thanh bình
Tập đọc: Lập làng giữ biển
Chính tả (Nghe – viết): Hà Nội
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Kể chuyện: Ông Nguyễn Khoa Đăng
Tập đọc: Cao Bằng
Tập làm văn: Ôn tập văn kể chuyện
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Kể chuyện (Kiểm tra viết)
Tuần 23. Vì cuộc sống thanh bình
Tập đọc: Phân xử tài tình
Chính tả: Cao Bằng
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật từ – An ninh
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 23
Tập đọc: Chú đi tuần
Tập làm văn: Lập chương trình hoạt động
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng quan hệ từ
Tập làm văn: Trả bài văn kể chuyện
Tuần 24. Vì cuộc sống thanh bình
Tập đọc: Luật tục xưa của người Ê – đê
Chính tả: Núi non hùng vĩ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trật tự – an ninh
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 24
Tập đọc: Hộp thư bí mật
Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật
Luyện từ và câu: Nối các vế câu ghép bằng cặp từ hô ứng
Tập làm văn: Ôn tập về tả đồ vật – Tiết 2

NHỚ NGUỒN

Tuần 25. Nhớ nguồn
Tập đọc: Phong cảnh đền Hùng
Chính tả: Ai là thủy tổ loài người
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng cách lặp từ ngữ
Kể chuyện: Vì muôn dân
Tập đọc: Cửa sông
Tập làm văn: Tả đồ vật (Kiểm tra viết)
Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Tuần 26. Nhớ nguồn
Tập đọc: Nghĩa thầy trò
Chính tả (Nghe – viết): Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc
Tập đọc: Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân
Tập làm văn: Tập viết đối thoại
Luyện từ và câu: Luyện tập thay thế từ ngữ để liên kết câu
Tập làm văn: Trả bài văn tả đồ vật
Tuần 27. Nhớ nguồn
Tập đọc: Tranh làng Hồ
Chính tả: Cửa sông
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Truyền thống
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 27
Tập đọc: Đất nước
Tập làm văn: Ôn tập về tả cây cối
Luyện từ và câu: Liên kết các câu trong bài bằng từ ngữ nối
Tập làm văn: Tả cây cối (Kiểm tra viết)
Tuần 28. Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 5

NAM VÀ NỮ

Tuần 29. Nam và nữ
Tập đọc: Một vụ đắm tàu
Chính tả: Đất nước
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Kể chuyện: Lớp trưởng của tôi
Tập đọc: Con gái
Tập làm văn: Tập viết đoạn đối thoại
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than)
Tập làm văn: Trả bài văn tả cây cối
Tuần 30. Nam và nữ
Tập đọc: Thuần phục sư tử
Chính tả: Cô gái của tương lai
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 30
Tập đọc: Tà áo dài Việt Nam
Tập làm văn: Ôn tập về tả con vật
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Tập làm văn: Tả con vật (Kiểm tra viết)
Tuần 31. Nam và nữ
Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh
Tập đọc: Công việc đầu tiên
Chính tả: Tà áo dài Việt Nam
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nam và nữ
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia
Tập đọc: Bầm ơi
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Tập làm văn: Ôn tập về tả cảnh – Tuần 31 – Tiết 2

NHỮNG CHỦ NHÂN TƯƠNG LAI

Tuần 32. Những chủ nhân tương lai
Tập đọc: Út Vịnh
Chính tả: Bầm ơi
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu phẩy)
Kể chuyện: Nhà vô địch
Tập đọc: Những cánh buồm
Tập làm văn: Trả bài văn tả con vật
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu hai chấm)
Tập làm văn: Tả cảnh – Tuần 32
Tuần 33. Những chủ nhân tương lai
Tập đọc: Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em
Chính tả: Trong lời mẹ hát
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trẻ em
Kể chuyện: Kể chuyện đã nghe, đã đọc – Tuần 33
Tập đọc: Sang năm con lên bảy
Tập làm văn: Ôn tập về tả người
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu ngoặc kép)
Tập làm văn: Tả người (Kiểm tra viết)
Tuần 34. Những chủ nhân tương lai
Tập đọc: Lớp học trên đường
Chính tả: Sang năm con lên bảy
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quyền và bổn phận
Kể chuyện: Kể chuyện được chứng kiến hoặc tham gia – Tuần 34
Tập đọc: Nếu trái đất thiếu trẻ em
Tập làm văn: Trả bài văn tả cảnh
Luyện từ và câu: Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang)
Tập làm văn: Trả bài văn tả người
Tuần 35. Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 5