Tiếng Việt Lớp 3

Hướng dẫn Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 3, Soạn Văn Lớp 3, Bài Văn Mẫu Lớp 3, Soạn Văn Lớp 3, tập làm văn miêu tả, luyện chính tả được biên soạn theo giáo trình SGK giúp học sinh nắm kiến thức và để học tốt Tiếng Việt 3 Online.

MĂNG NON

Tuần 1. Măng non
Tập đọc: Cậu bé thông minh
Kể chuyện: Cậu bé thông minh
Chính tả: Cậu bé thông minh
Tập đọc: Hai bàn tay em
Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ sự vật. So sánh
Tập đọc: Đơn xin vào đội
Chính tả (Nghe – viết): Chơi chuyền
Tập làm văn: Điền vào tờ giấy in sẵn
Chính tả (Nghe – viết): Chơi thuyền
Tuần 2. Măng non
Tập đọc: Ai có lỗi?
Kể chuyện: Ai có lỗi
Chính tả: Ai có lỗi
Tập đọc: Khi mẹ vắng nhà
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiếu nhi
Tập đọc: Cô giáo tí hon
Chính tả (Nghe – viết): Cô giáo tí hon
Tập làm văn: Viết đơn

TỚI TRƯỜNG

Tuần 5. Tới trường
Tập đọc: Người lính dũng cảm
Kể chuyện: Người lính dũng cảm
Tập đọc: Mùa thu của em
Chính tả (Nghe – viết): Người lính dũng cảm
Luyện từ và câu: So sánh
Tập đọc: Cuộc họp của chữ viết
Chính tả: Mùa thu của em
Tập làm văn: Tập tổ chức cuộc họp
Tuần 6. Tới trường
Tập đọc: Bài tập làm văn
Kể chuyện: Bài bài tập làm văn
Chính tả: Bài tập làm văn
Tập đọc: Ngày khai trường
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Trường học
Tập đọc: Nhớ lại buổi đầu đi học
Chính tả (Nghe – viết): Nhớ lại buổi đầu đi học
Tập làm văn: Kể lại buổi đầu em đi học

CỘNG ĐỒNG

Tuần 7. Cộng đồng
Tập đọc: Trận bóng dưới lòng đường
Kể chuyện: Trận bóng dưới lòng đường
Chính tả: Trận bóng dưới lòng đường
Tập đọc: Lừa và ngựa
Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ hoạt động, trạng thái
Tập đọc: Bận
Chính tả (Nghe – viết): Bận
Tập làm văn: Nghe – kể: Không nỡ nhìn
Tuần 8. Cộng đồng
Tập đọc: Các em nhỏ và cụ già
Kể chuyện: Các em nhỏ và cụ già
Chính tả (Nghe – viết): Các em nhỏ và cụ già
Tập đọc: Tiếng ru
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Cộng đồng
Tập đọc: Những chiếc chuông reo
Chính tả (Nghe – viết): Tiếng ru
Tập làm văn: Kể về người hàng xóm
Ôn tập giữa học kì I – Tiếng Việt 3

QUÊ HƯƠNG

Tuần 10. Quê hương
Tập đọc: Giọng quê hương
Kể chuyện: Giọng quê hương
Chính tả (Nghe – viết): Quê hương ruột thịt
Tập đọc: Quê hương
Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Tập đọc: Thư gửi bà
Chính tả (Nghe – viết): Thư gửi bà
Tập làm văn: Tập viết thư và phong bì thư
Tuần 11. Quê hương
Tập đọc: Đất quý, đất yêu
Kể chuyện: Đất quý, đất yêu
Chính tả (Nghe – viết): Tiếng hò trên sông
Tập đọc: Vẽ quê hương
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Quê hương
Tập đọc: Chõ bánh khúc của dì tôi
Chính tả (Nhớ – viết): Vẽ quê hương
Tập làm văn: Nghe – kể: Tôi có đọc đâu!

BẮC – TRUNG – NAM

Tuần 12. Bắc – Trung – Nam
Tập đọc: Nắng phương Nam
Kể chuyện: Nắng phương Nam
Chính tả (Nghe – viết): Chiều trên sông Hương
Tập đọc: Cảnh đẹp non sông
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ hoạt động, trạng thái
Tập đọc: Luôn nghĩ đến miền Nam
Chính tả (Nghe – viết): Cảnh đẹp non sông
Tập làm văn: Nói, viết về cảnh đẹp đất nước
Tuần 13. Bắc – Trung – Nam
Tập đọc: Người con của Tây Nguyên
Kể chuyện: Người con của Tây Nguyên
Chính tả (Nghe – viết): Đêm trăng trên Hồ Tây
Tập đọc: Vàm Cỏ Đông
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ địa phương
Tập đọc: Cửa Tùng
Chính tả (Nghe – viết): Vàm Cỏ Đông
Tập làm văn: Viết thư

THÀNH THỊ VÀ NÔNG THÔN

Tuần 16. Thành thị và nông thôn
Tập đọc: Đôi bạn
Kể chuyện: Đôi bạn
Chính tả (Nghe – viết): Đôi bạn
Tập đọc: Về quê ngoại
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thành thị – Nông thôn
Tập đọc: Ba điều ước
Chính tả (Nhớ – viết): Về quê ngoại
Tập làm văn: Nghe – kể: Kéo cây lúa lên
Tuần 17. Thành thị và nông thôn
Tập đọc: Mồ côi xử kiện
Chính tả (Nghe – viết): Vầng trăng quê em
Tập đọc: Anh đom đóm
Luyện từ và câu: Ôn tập từ chỉ đặc điểm
Tập đọc: Âm thanh thành phố
Chính tả (Nghe – viết): Âm thanh thành phố
Tập làm văn: Viết về thành thị, nông thôn
Ôn tập cuối học kì I – Tiếng Việt 3

SÁNG TẠO

Tuần 21. Sáng tạo
Tập đọc: Ông tổ nghề thêu
Kể chuyện: Ông tổ nghề thêu
Chính tả: Ông tổ nghề thêu
Tập đọc: Bàn tay cô giáo
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời
Tập đọc: Người trí thức yêu nước
Chính tả (Nhớ – viết): Bàn tay cô giáo
Tập làm văn: Nói về trí thức
Tuần 22. Sáng tạo
Tập đọc: Nhà phát minh và bà cụ
Chính tả (Nghe – viết): Ê-đi-xơn và bà cụ
Tập đọc: Cái cầu
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Sáng tạo. Dấu phẩy, dấu chấm, dấu hỏi
Tập đọc: Chiếc máy bơm
Chính tả (Nghe – viết): Một nhà thông thái
Tập làm văn: Nói, viết về một người lao động trí óc

BẦU TRỜI VÀ MẶT ĐẤT

Tuần 33. Bầu trời và mặt đất
Tập đọc: Cóc kiện trời
Kể chuyện: Cóc kiện Trời
Chính tả (Nghe – viết): Cóc kiện Trời
Tập đọc: Mặt trời xanh của tôi
Luyện từ và câu: Nhân hóa
Tập đọc: Quà của đồng nội
Chính tả (Nghe – viết): Quà của đồng nội
Tập làm văn: Ghi chép sổ tay
Tuần 34. Bầu trời và mặt đất
Tập đọc: Sự tích chú Cuội cung trăng
Kể chuyện: Sự tích chú Cuội cung trăng
Chính tả (Nghe – viết): Thì thầm
Tập đọc: Mưa
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thiên nhiên
Tập đọc: Trên con tàu vũ trụ
Chính tả (Nghe – viết): Dòng suối thức
Tập làm văn: Nghe – kể: Vươn tới các vì sao
Ôn tập cuối học kì II – Tiếng Việt 3

ANH EM MỘT NHÀ

Tuần 14. Anh em một nhà
Tập đọc: Người liên lạc nhỏ
Kể chuyện: Người liên lạc nhỏ
Chính tả (Nghe – viết): Người liên lạc nhỏ
Tập đọc: Nhớ Việt Bắc
Luyện từ và câu: Ôn tập về từ chỉ đặc điểm
Tập đọc: Một trường tiểu học vùng cao
Chính tả (Nghe – viết): Nhớ Việt Bắc
Tập làm văn: Nghe – kể: Tôi cũng như bác
Tuần 15. Anh em một nhà
Tập đọc: Hũ bạc của người cha
Kể chuyện: Hũ bạc của người cha
Chính tả (Nghe – viết): Hũ bạc của người cha
Tập đọc: Nhà bố ở
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các dân tộc
Tập đọc: Nhà rông ở Tây Nguyên
Chính tả (Nghe – viết): Nhà rông ở Tây Nguyên
Tập làm văn: Nghe – kể: Giấu cày

MÁI ẤM

Tuần 3. Mái ấm
Tập đọc: Chiếc áo len
Kể chuyện: Chiếc áo len
Chính tả (Nghe – viết): Chiếc áo len
Tập đọc: Quạt cho bà ngủ
Luyện từ và câu: So sánh. Dấu chấm
Tập đọc: Chú sẻ và bông hoa bằng lăng
Chính tả: Tập chép: Chị em
Tập làm văn: Kể về gia đình
Tuần 4. Mái ấm
Tập đọc: Người mẹ
Chính tả (Nghe – viết): Người mẹ
Tập đọc: Mẹ vắng nhà ngày bão
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Gia đình
Tập đọc: Ông ngoại
Chính tả (Nghe – viết): Ông ngoại
Tập làm văn: Nghe – kể lại câu chuyện: Dại gì mà đổi

BẢO VỆ TỔ QUỐC

Tuần 19. Bảo vệ Tổ quốc
Tập đọc: Hai Bà Trưng
Kể chuyện: Hai Bà Trưng
Chính tả (Nghe – viết): Hai Bà Trưng
Tập đọc: Bộ đội về làng
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời
Tập đọc: Báo cáo kết quả tháng thi đua “Noi gương chú bộ đội”
Chính tả (Nghe – viết): Trần Bình Trọng
Tập làm văn: Nghe và kể lại câu chuyện chàng trai làng phù Ủng
Tuần 20. Bảo vệ Tổ quốc
Tập đọc: Ở lại với chiến khu
Kể chuyện: Ở lại với chiến khu
Chính tả (Nghe – viết): Ở lại với chiến khu
Tập đọc: Chú ở bên Bác Hồ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Tổ quốc. Dấu phẩy
Tập đọc: Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Chính tả (Nghe – viết): Trên đường mòn Hồ Chí Minh
Tập làm văn: Báo cáo hoạt động

NGHỆ THUẬT

Tuần 23. Nghệ thuật
Tập đọc: Nhà ảo thuật
Kể chuyện: Nhà ảo thuật
Chính tả (Nghe – viết): Nghe nhạc
Tập đọc: Em vẽ Bác Hồ
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Như thế nào
Tập đọc: Chương trình xiếc đặc sắc
Chính tả (Nghe – viết): Người sáng tác Quốc ca Việt Nam
Tập làm văn: Kể lại một buổi biểu diễn nghệ thuật
Tuần 24. Nghệ thuật
Tập đọc: Đối đáp với vua
Kể chuyện: Đối đáp với vua
Chính tả (Nghe – viết): Đối đáp với vua
Tập đọc: Mặt trời mọc ở đằng… tây!
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nghệ thuật. Dấu phẩy
Tập đọc: Tiếng đàn
Chính tả (Nghe – viết): Tiếng đàn
Tập làm văn: Nghe – kể: Người bán quạt may mắn

LỄ HỘI

Tuần 25. Lễ hội
Tập đọc: Hội vật
Kể chuyện: Hội vật
Chính tả (Nghe – viết): Hội vật
Tập đọc: Hội đua voi ở Tây Nguyên
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi vì sao
Tập đọc: Ngày hội rừng xanh
Chính tả (Nghe – viết): Hội đua voi ở Tây Nguyên
Tập làm văn : Kể về lễ hội
Tuần 26. Lễ hội
Tập đọc: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Kể chuyện: Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Chính tả (Nghe – viết): Sự tích lễ hội Chử Đồng Tử
Tập đọc: Đi hội chùa Hương
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Lễ hội. Dấu phẩy
Tập đọc: Rước đèn ông sao
Chính tả (Nghe – viết): Rước đèn ông sao
Tập làm văn: Kể về một ngày hội
Ôn tập giữa học kì II – Tiếng Việt 3

THỂ THAO

Tuần 28. Thể thao
Tập đọc: Cuộc chạy đua trong rừng
Kể chuyện: Cuộc chạy đua trong rừng
Chính tả (Nghe – viết): Cuộc chạy đua trong rừng
Tập đọc: Cùng vui chơi
Luyện từ và câu: Nhân hóa. Ôn tập cách đặt và trả lời câu hỏi Để làm gì?
Tập đọc: Tin thể thao
Chính tả (Nhớ – viết): Tin thể thao
Tập làm văn: Kể lại một trận thi đấu thể thao
Tuần 29. Thể thao
Tập đọc: Buổi học thể dục
Kể chuyện: Buổi học thể dục
Chính tả (Nghe – viết): Buổi học thể dục
Tập đọc: Bé thành phi công
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Thể thao. Dấu phẩy
Tập đọc: Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Chính tả (Nghe – viết): Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
Tập làm văn: Viết về một trận thi đấu thể thao

NGÔI NHÀ CHUNG

Tuần 30. Ngôi nhà chung
Tập đọc: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua
Kể chuyện: Gặp gỡ ở Lúc- xăm- bua
Chính tả (Nghe – viết): Liên hợp quốc
Tập đọc: Một mái nhà chung
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
Tập đọc: Ngọn lửa Ô-lim-pích
Chính tả (Nhớ – viết): Một mái nhà chung
Tập làm văn: Viết thư
Tuần 31. Ngôi nhà chung
Tập đọc: Bác sĩ Y-éc-xanh
Kể chuyện: Bác sĩ Y-éc-xanh
Chính tả (Nghe – viết): Bác sĩ Y-éc-xanh
Tập đọc: Bài hát trồng cây
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Các nước. Dấu phẩy
Tập đọc: Con cò
Chính tả (Nhớ – viết): Bài hát trồng cây
Tập làm văn: Thảo luận về bảo vệ môi trường
Tuần 32. Ngôi nhà chung
Tập đọc: Người đi săn và con vượn
Kể chuyện: Người đi săn và con vượn
Chính tả (Nghe – viết): Ngôi nhà chung
Tập đọc: Mè hoa lượn sóng
Luyện từ và câu: Đặt và trả lời câu hỏi Bằng gì?
Tập đọc: Cuốn sổ tay
Chính tả (Nghe – viết): Hạt mưa
Tập làm văn: Nói, viết về bảo vệ môi trường