Tiếng Việt Lớp 2

Hướng dẫn làm Bài tập Tiếng Việt Lớp 2, Soạn Văn Lớp 2, Bài Văn Mẫu Lớp 2, tập làm văn miêu tả, luyện chính tả được biên soạn theo giáo trình SGK giúp học sinh nắm kiến thức và để học tốt Tiếng Việt 2.

BỐN MÙA

Tuần 19. Bốn mùa
Tập đọc: Chuyện bốn mùa
Chính tả: Chuyện bốn mùa
Tập đọc: Lá thư nhầm địa chỉ
Luyện từ và câu trang: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về các mùa
Tập đọc: Thư trung thu (trích)
Chính tả: Thư trung thu
Tập làm văn: Đáp lại lời chào, lời tự giới thiệu
Tuần 20. Bốn mùa
Tập đọc: Ông Mạnh thắng Thần Gió
Chính tả (Nghe-Viết): Gió
Tập đọc: Mùa xuân đến
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về thời tiết
Tập đọc: Mùa nước nổi
Chính tả (Nghe-Viết): Mưa bóng mây
Tập làm văn: Tả ngắn về bốn mùa

CHIM CHÓC

Tuần 21. Chim chóc
Tập đọc: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Chính tả: Chim sơn ca và bông cúc trắng
Tập đọc: Thông báo của thư viện vườn chim
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về chim chóc
Tập đọc: Vè chim
Chính tả (Nghe-Viết): Sân chim
Tập làm văn: Tả về một loài chim
Tuần 22. Chim chóc
Tập đọc: Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Chính tả (Nghe-Viết): Một trí khôn hơn trăm trí khôn
Tập đọc: Chim rừng Tây Nguyên
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài chim
Tập đọc: Cò và Cuốc
Chính tả (Nghe-Viết): Cò và Cuốc
Tập làm văn: Đáp lại lời xin lỗi

MUÔNG THÚ

Tuần 23. Muông thú
Tập đọc: Bác sĩ Sói
Chính tả: Bác sĩ Sói
Tập đọc: Nội quy đảo khỉ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về muông thú
Tập đọc: Sư Tử xuất quân
Chính tả (Nghe-Viết): Ngày hội đua voi ở Tây Nguyên
Tập làm văn: Đáp lời khẳng định. Viết nội quy
Tuần 24. Muông thú
Tập đọc: Quả tim khỉ
Chính tả (Nghe-Viết): Quả tim khỉ
Tập đọc: Gấu trắng là chúa tò mò
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về loài thú
Tập đọc: Voi nhà
Chính tả (Nghe-Viết): Voi nhà
Tập làm văn: Đáp lời phủ định

SÔNG BIỂN

Tuần 25. Sông biển
Tập đọc: Sơn tinh, Thủy tinh
Chính tả: Sơn tinh, Thủy tinh
Tập đọc: Dự báo thời tiết
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Tập đọc: Bé nhìn biển
Chính tả (Nghe-Viết): Bé nhìn biển
Tập làm văn: Đáp lời đồng ý
Tuần 26. Sông biển
Tập đọc: Tôm Càng và Cá Con
Chính tả: Vì sao cá không biết nói
Tập đọc: Sông Hương
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về sông biển
Tập đọc: Cá sấu sợ cá mập
Chính tả (Nghe-Viết): Sông Hương
Tập làm văn: Tả ngắn về biển
Ôn tập giữa học kì II

CÂY CỐI

Tuần 28. Cây cối
Tập đọc: Kho báu
Chính tả (Nghe-Viết): Kho báu
Tập đọc: Bạn có biết
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về cây cối
Tập đọc: Cây Dừa
Chính tả (Nghe-Viết): Cây dừa
Tập làm văn: Tả ngắn về cây cối
Tuần 29. Cây cối
Tập đọc: Những quả đào
Chính tả: Những quả đào
Tập đọc: Cây Đa quê hương
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về cây cối
Tập đọc: Cậu bé và cây si già
Chính tả (Nghe-Viết): Hoa phượng
Tập làm văn: Đáp lại lời chia vui

BÁC HỒ

Tuần 30. Bác Hồ
Tập đọc: Cháu nhớ Bác Hồ
Tập đọc: Ai ngoan sẽ được thưởng
Chính tả (Nghe-Viết): Ai ngoan sẽ được thưởng
Tập đọc: Xem truyền hình
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ
Chính tả (Nghe-Viết): Cháu nhớ Bác Hồ
Tập làm văn: Nghe – Trả lời câu hỏi
Tuần 31. Bác Hồ
Tập đọc: Chiếc rễ đa tròn
Chính tả (Nghe-Viết): Việt Nam có Bác
Tập đọc: Cây và hoa bên lăng Bác
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ về Bác Hồ
Tập đọc: Bảo vệ như thế là rất tốt
Chính tả (Nghe-Viết): Cây và hoa bên lăng Bác
Tập làm văn: Tả ngắn về Bác Hồ

NHÂN DÂN

Tuần 32. Nhân dân
Tập đọc: Chuyện quả bầu
Chính tả: Chuyện quả bầu
Tập đọc: Quyển sổ liên lạc
Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa. Dấu chấm. Dấu phẩy
Tập đọc: Tiếng Chổi Tre
Chính tả (Nghe-Viết): Tiếng chổi tre
Tập làm văn: Đáp lại lời từ chối
Tập làm văn: Kể chuyện em được chứng kiến
Tuần 33. Nhân dân
Tập đọc: Bóp nát quả cam
Chính tả (Nghe-Viết): Bóp nát quả cam
Tập đọc: Lá Cờ
Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: từ ngữ chỉ nghề nghiệp
Tập đọc: Lượm
Chính tả (Nghe-Viết): Lượm
Tuần 34. Nhân dân
Tập đọc: Người làm đồ chơi
Chính tả (Nghe-Viết): Người làm đồ chơi
Tập đọc: Đàn bê của anh Hồ Giáo
Luyện từ và câu: Từ trái nghĩa
Tập đọc: Cháy nhà hàng xóm
Chính tả Đàn bê của anh Hồ Giáo
Tập làm văn: Kể về một người thân
Ôn tập cuối học kì II