Tiếng Việt Lớp 12

Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 11, Giáo án Ôn tập Tiếng Việt 12, ngữ văn Lớp 12, Soạn Văn Lớp 12, đề kiểm tra tiếng việt lớp 12 học kỳ 1 và 2 được biên soạn theo giáo trình SGK giúp học sinh nắm kiến thức và để học tốt Tiếng Việt 12.

Tuần 1: SGK Ngữ Văn lớp 12

 • Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
 • Nghị luận về một tư tưởng, đạo lí

Tuần 2: SGK Ngữ Văn 12

 • Tuyên ngôn độc lập
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt
 • Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

Tuần 3: SGK Tiếng Việt Lớp 12

 • Tuyên ngôn độc lập (tiếp theo)
 • Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt (tiếp theo)

Tuần 4: SGK Tiếng Việt 12

 • Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc
 • Mấy ý nghĩ về thơ – Nguyễn Đình Thi
 • Đô – xtôi – ép -xki
 • Nghị luận về một hiện tượng đời sống

Tuần 5: SGK Ngữ Văn 12

 • Phong cách ngôn ngữ khoa học
 • Viết bài làm văn số 2: Nghị luận xã hội

Tuần 6: SGK Ngữ Văn 12

 • Thông điệp nhân ngày thế giới phòng chống AIDS
 • Nghị luận về một bài thơ, đoạn thơ

Tuần 7: SGK Ngữ Văn 12

 • Tây Tiến – Quang Dũng
 • Đọc thêm: Bên kia sông đuống – Hoàng Cầm
 • Nghị luận về một ý kiến bàn về văn học

Tuần 8 SGK Ngữ Văn 12

 • Việt Bắc – Tố Hữu
 • Luật Thơ

Tuần 9: SGK Ngữ Văn 12

 • Việt Bắc (tiếp theo) – Tố Hữu
 • Phát biểu theo chủ đề

Tuần 10: SGK Ngữ Văn 12

 • Đất nước – Nguyễn Khoa Điềm
 • Đất nước – Nguyễn Đình Thi (đọc thêm)
 • Luật thơ (tiếp theo)

Tuần 11: Bài Tập SGK Tiếng Việt

 • Thực hành một số biện pháp tu từ ngữ âm
 • Viết bài làm văn số 3: Nghị Luận Văn Học

Tuần 12: SGK Ngữ Văn 12

Tiếng hát con tàu – Chế Lan Viên
Dọn về làng – Nông Quốc Chấn
Đò Lèn – Nguyễn Duy
Thực hành một số biện pháp tu từ cú pháp

Tuần 13 SGK Ngữ Văn 12

Sóng – Xuân Quỳnh
Luyện tập vận dụng các phương thức biểu đạt trong bài văn nghị luận

Tuần 14 SGK Ngữ Văn 12

Đàn ghi ta của Lor-ca – Thanh Thảo
Bác Ơi – Tố Hữu
Tự Do – P.Ê-Luy-A
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 15 SGK Ngữ Văn 12

Quá trình văn học và phong cách văn học

Tuần 16 SGK Ngữ Văn 12

Người lái đò sông Đà – Nguyễn Tuân
Chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 17 SGK Ngữ Văn 12

Ai đã đặt tên cho dòng sông – Hoàng Phủ Ngọc Tường
Những ngày đầu của nước Việt Nam mới – Võ Nguyên Giáp
Thực hành chữa lỗi lập luận trong văn nghị luận

Tuần 18 SGK Ngữ Văn 12

Ôn tập phần Văn học – Ngữ văn 12 tập 1
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì 1

Tuần 19 SGK Ngữ Văn 12

Vợ chồng A Phủ – Tô Hoài
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20 SGK Ngữ Văn 12

Nhân vật giao tiếp

Tuần 21 SGK Ngữ Văn 12

Vợ nhặt – Kim Lân
Nghị luận về một tác phẩm, một đoạn trích văn xuôi

Tuần 22 SGK Ngữ Văn 12

Rừng Xà Nu – Nguyễn Trung Thành
Bắt Sấu Rừng U Minh Hạ – Sơn Nam

Tuần 23 SGK Ngữ Văn 12

Những đứa con trong gia đình – Nguyễn Thi
Viết bài làm văn số 6: Nghị Luận Văn Học

Tuần 24 SGK Ngữ Văn 12

Chiếc thuyền ngoài xa – Nguyễn Minh Châu
Thực hành về hàm ý

Tuần 25 SGK Ngữ Văn 12

Một người Hà Nội – Nguyễn Khải
Mùa lá rụng trong vườn – Ma Văn Kháng
Thực hành về hàm ý (tiếp theo)

Tuần 26 SGK Ngữ Văn 12

Thuốc – Lỗ Tấn
Rèn luyện kĩ năng mở bài,kết bài trong bài văn nghị luận

Tuần 27 SGK Ngữ Văn 12

Số phận con người – Sô lô khốp

Tuần 28 SGK Ngữ Văn 12

Ông già và biển cả – Hê-minh-uê
Diễn đạt trong văn nghị luận

Tuần 29 SGK Ngữ Văn 12

Hồn Trương Ba Da Hàng Thịt – Lưu Quang Vũ
Diễn đạt trong văn nghị luận (tiếp theo)

Tuần 30 SGK Ngữ Văn 12

Nhìn về vốn văn hóa dân tộc – Trần Đình Hượu
Phát biểu tự do

Tuần 31 SGK Ngữ Văn 12

Phong cách ngôn ngữ hành chính
Văn bản tổng kết

Tuần 32 SGK Ngữ Văn 12

Tổng kết phần Tiếng Việt: Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ
Ôn tập phần làm văn

Tuần 33 SGK Ngữ Văn 12

Giá trị văn học và tiếp nhận văn học
Tổng kết phần Tiếng Việt lịch sử, đặc điểm loại hình và các phong cách ngôn ngữ

Tuần 34 SGK Ngữ Văn 12

Ôn tập phần Văn học – Ngữ văn 12 tập 2

Tuần 35 SGK Ngữ Văn 12

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Giaibaitap.Net tổng kết phần tiếng việt lớp 12 tập 1 và 2, hướng dẫn ôn tập Tiếng Việt Lớp 12 online, để chuẩn bị cho kỳ thi PTTH quan trọng sắp tới.