Tiếng Việt Lớp 11

Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 11, Giáo án Ôn tập Tiếng Việt 11, ngữ văn Lớp 11, Soạn Văn Lớp 11, đề kiểm tra tiếng việt lớp 11 học kỳ 1 và 2 được biên soạn theo giáo trình SGK giúp học sinh nắm kiến thức và để học tốt Tiếng Việt 11.

Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 11Giáo án Ôn tập Tiếng Việt 11, Soạn Văn Lớp 11

Tuần 1: SGK Ngữ Văn lớp 11

Vào phủ chúa Trịnh – Lê Hữu Trác
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân
Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội
Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11
Đọc thêm: Thượng kinh kí sự – Lê Hữu Trác
Đọc thêm: Đặng Dịch trai ngôn hành lục – Đặng Huy Trứ

Tuần 2: SGK Ngữ Văn lớp 11

Tự Tình – Hồ Xuân Hương
Câu cá mùa thu – Nguyễn Khuyến
Đọc thêm: Nguyễn Khuyến
Tiến sĩ giấy – Nguyễn Khuyến
Thu vịnh – Nguyễn Khuyến
Thu ẩm – Nguyễn Khuyến
Cuốc kêu cảm hứng – Nguyễn Khuyến
Chợ đồng – Nguyễn Khuyến
Phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận
Thao tác lập luận phân tích

Tuần 3 SGK Ngữ Văn lớp 11

Thương vợ – Trần Tế Xương
Đọc thêm: Khóc Dương Khuê – Nguyễn Khuyến
Đọc thêm: Vịnh khoa thi Hương – Tế Xương
Đọc thêm: Trần Tế Xương (Tú Xương)
Đọc thêm: Năm mới chúc nhau – Trần Tế Xương
Mồng hai tết viếng cô Kí – Tú Xương
Đau mắt – Tú Xương
Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ Văn lớp 11

Bài ca ngắn đi trên bãi cát – Cao Bá Quát
Đọc thêm: Cao Bá Quát
Dương phụ hành – Cao Bá Quát
Sa hành đoản ca – Cao Bá Quát
Người đi trên bãi cát – Cao Bá Quát
Bài ca ngất ngưởng – Nguyễn Công Trứ
Luyện tập thao tác lập luận phân tích

Tuần 5 SGK Ngữ Văn lớp 11

Lẽ ghét thương – Nguyễn Đình Chiểu
Đọc thêm: Hương sơn phong cảnh ca – Chu Mạnh Trinh
Viết bài làm văn số 2: Nghị luận văn học

Tuần 6 SGK Ngữ Văn lớp 11

Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu
Đọc thêm: Nguyễn Đình Chiểu
Xúc cảnh – Nguyễn Đình Chiểu
Chủ nghĩa yêu nước trong văn thơ Nguyễn Đình Chiểu
Ngóng gió đông – Nguyễn Đình Chiểu
Thực hành về thành ngữ, điển cố

Tuần 7 SGK Ngữ Văn lớp 11

Chiếu cầu hiền – Ngô Thì Nhậm
Đọc thêm: Xin lập khoa luật – Nguyễn Trường Tộ
Thực hành về nghĩa của từ trong sử dụng

Tuần 8 SGK Ngữ Văn lớp 11

Ôn tập văn học trung đại Việt Nam
Thao tác lập luận so sánh

Tuần 9 SGK Ngữ Văn lớp 11

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945
Viết bài làm văn số 3: Nghị luận văn học

Tuần 10 SGK Ngữ Văn lớp 11

Hai đứa trẻ – Thạch Lam
Ngữ cảnh

Tuần 11 SGK Ngữ Văn lớp 11

Chữ người tử tù – Nguyễn Tuân
Luyện tập thao tác lập luận so sánh
Luyện tập vận dụng kết hợp thao tác lập luận phân tích và so sánh

Tuần 12 SGK Ngữ Văn lớp 11

Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng
Đọc thêm: Số đỏ – Vũ Trọng Phụng
Phong cách ngôn ngữ báo chí

Tuần 13 SGK Ngữ Văn lớp 11

Chí Phèo – Phần 2 – Tác phẩm
Một số thể loại văn học: Thơ, truyện
Phong cách ngôn ngữ báo chí (tiếp theo)

Tuần 14 SGK Ngữ Văn lớp 11

Chí Phèo – Phần 1 – Tác giả
Đọc thêm: Đời Thừa – Nam Cao
Thực hành về lựa chọn trật tự các bộ phận trong câu
Bản tin

Tuần 15 SGK Ngữ Văn lớp 11

Đọc thêm: Cha con nghĩa nặng – Hồ Biểu chánh
Đọc thêm: Vi Hành – Nguyễn Ái Quốc
Đọc thêm: Tinh thần thể dục – Nguyễn Công Hoan
Luyện tập viết bản tin
Phỏng vấn và trả lời phỏng vấn

Tuần 16 SGK Ngữ Văn lớp 11

Vĩnh biệt cửu trùng đài – Nguyễn Huy Tưởng
Đọc thêm: Vở kịch Vũ Như Tô – Nguyễn Huy Tưởng
Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản

Tuần 17 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tình yêu và thù hận – Sếch-xpia
Đọc thêm: Rô-mê-ô và Giu-li-ét – Sếch-xpia.
Đọc thêm: Âm mưu và ái tình – Sile
Đọc thêm: Những cuộc phiêu lưu – Tôm Xoyơ
Ôn tập phần văn học

Tuần 18 SGK Ngữ Văn lớp 11

Luyện tập phỏng vấn và trả lời phỏng vấn
Kiểm tra tổng hợp cuối học kì I

Tuần 19 SGK Ngữ Văn lớp 11

Lưu biệt khi xuất dương – Phan Bội Châu
Đọc thêm: Phan Bội Châu
Chơi xuân – Phan Bội Châu
Bài ca chúc Tết thanh niên – Phan Bội Châu
Nghĩa của câu
Viết bài làm văn số 5: Nghị luận văn học

Tuần 20 SGK Ngữ Văn lớp 11

Hầu Trời – Tản Đà
Đọc thêm: Thề non nước – Tản Đà
Nghĩa của câu (tiếp theo)

Tuần 21 SGK Ngữ Văn lớp 11

Vội vàng – Xuân Diệu
Đọc thêm: Xuân Diệu
Đây mùa thu tới – Xuân Diệu
Thơ duyên – Xuân Diệu
Tỏa nhị Kiều – Xuân Diệu
Thao tác lập luận bác bỏ

Tuần 22 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tràng Giang – Huy Cận
Luyện tập thao tác lập luận bác bỏ
Viết bài làm văn số 6: Nghị luận xã hội

Tuần 23 SGK Ngữ Văn lớp 11

Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mạc Tử
Chiều tối – Hồ Chí Minh
Đọc thêm: Hồ Chí Minh
Nhật kí trong tù – Hồ Chí Minh
Tảo giải ( Giải đi sớm) – Hồ Chí Minh
Tân xuất ngục, học đăng sơn (Mới ra tù, tập leo núi) – Hồ Chí Minh

Tuần 24 SGK Ngữ Văn lớp 11

Từ ấy – Tố Hữu
Đọc thêm: Lai Tân – Hồ Chí Minh
Đọc thêm: Nhớ đồng – Tố Hữu
Đọc thêm: Tố Hữu
Tâm tư trong tù – Tố Hữu
Tiếng hát đi đày – Tố Hữu
Đọc thêm: Tương Tư – Nguyễn Bính
Mưa xuân – Nguyễn Bính
Đọc thêm: Chiều xuân – Anh Thơ
Tiểu sử tóm tắt

Tuần 25 SGK Ngữ Văn lớp 11

Đặc điểm loại hình của tiếng Việt

Tuần 26 SGK Ngữ Văn lớp 11

Tôi yêu em – Puskin
Bài thơ số 28 – Ta-go
Đọc thêm: Người làm vườn – Ta-go
Luyện tập viết tiểu sử tóm tắt

Tuần 27 SGK Ngữ Văn lớp 11

Người trong bao – Sê khốp
Đọc thêm: Đám tang lão Gô ri ô – Ban-dắc
Thao tác lập luận bình luận

Tuần 28 SGK Ngữ Văn lớp 11

Người cầm quyền khôi phục uy quyền – Vich to – Huy Gô
Đọc thêm: Đêm đại dương – Vích to – Huy Gô
Đọc thêm: Chiến tranh và hòa bình – L. Tônxtôi.
Luyện tập thao tác lập luận bình luận

Tuần 29 SGK Ngữ Văn lớp 11

Về luân lí xã hội ở nước ta – Phan Châu Trinh
Đọc thêm: Luận về một chính sách khai hóa – Phan Châu Trinh
Tiếng mẹ đẻ – Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức – Nguyễn An Ninh

Tuần 30 SGK Ngữ Văn lớp 11

Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác – Ăng-ghen
Phong cách ngôn ngữ chính luận

Tuần 31 SGK Ngữ Văn lớp 11

Một thời đại trong thi ca – Hoài Thanh
Đọc thêm: Văn học khái luận – Đặng Thai Mai
Phong cách ngôn ngữ chính luận (tiếp theo)

Tuần 32 SGK Ngữ Văn lớp 11

Một số thể loại văn học: Kịch, Nghị luận
Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận

Tuần 33 SGK Ngữ Văn lớp 11

Ôn tập phần văn học (kì II)
Tóm tắt văn bản nghị luận

Tuần 34 SGK Ngữ Văn lớp 11

Ôn tập phần Tiếng Việt
Luyện tập tóm tắt văn bản nghị luận
Ôn tập phần làm văn

Tuần 35 SGK Ngữ Văn lớp 11

Kiểm tra tổng hợp cuối năm

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo

Nam triều công nghiệp diễn chí – Nguyễn Khoa Chiêm
Bài ca lưu biệt – Huỳnh Thúc Kháng
Gánh nước đêm – Trần Tuấn Khải
Tống biệt hành – Thâm Tâm
Tiếng địch sông Ô – Phạm Huy Thông
Góc chiếu giữa đình – Ngô Tất Tố
Ngục Kông Tum – Lê Văn Hiến
Mưu trí của Chiêu Vũ – Nguyễn Khoa Chiêm