Tiếng Việt Lớp 10

Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 10, Đề cương Ôn tập Tiếng Việt 10, ngữ văn Lớp 10, Soạn Văn Lớp 10, Tổng kết phần văn học Tiếng Việt 10 học kỳ 1 và 2 được biên soạn theo giáo trình SGK giúp học sinh nắm kiến thức và để học tốt Tiếng Việt 10.

Giải Bài tập Tiếng Việt Lớp 10 – Đề cương Ôn tập Tiếng Việt 10

Một số tác giả, tác phẩm văn học tham khảo

  • Viết bài văn giới thiệu
  • Viết bài văn phân tích
  • Nghị luận xã hội lớp 10

Tuần 1: SGK Ngữ văn 10

  • Tổng quan văn học Việt Nam
  • Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ

Tuần 2: SGK Tiếng Việt 10

Khái quát văn học dân gian Việt Nam
Hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ (tiếp theo)
Văn bản
Viết bài làm văn số 1: Cảm nghĩ về một hiện tượng đời sống

Tuần 3: SGK Ngữ văn lớp 10

Chiến thắng Mtao Mxây (Trích Sử thi Đăm Săn)
Văn bản (tiếp theo)

Tuần 4 SGK Ngữ văn 10

Truyện An Dương Vương và Mị Châu, Trọng Thủy
Lập dàn ý cho bài văn tự sự

Tuần 5 SGK Ngữ văn 10

Uy – lit – xơ trở về (trích Ô – đi – xê)

Tuần 6 SGK Ngữ văn 10

Ra-ma buộc tội – Trích sử thi Ra-ma-ya-na
Chọn sự việc, chi tiết tiêu biểu trong bài văn tự sự

Tuần 7 SGK Ngữ văn 10

Tấm Cám
Miêu tả và biểu cảm trong văn tự sự
Viết bài văn biểu cảm

Tuần 8 SGK Ngữ văn 10

Tam đại con gà
Nhưng nó phải bằng hai mày
Truyện cười
Viết bài làm số 2: Văn tự sự

Tuần 9 SGK Ngữ văn 10

Ca dao than thân, yêu thương, tình nghĩa
Đặc điểm của ngôn ngữ nói và ngôn ngữ viết

Tuần 10 SGK Ngữ văn 10

Ca dao hài hước
Lời tiễn dặn – Trích Tiến dặn người yêu
Luyện tập viết đoạn văn tự sự

Tuần 11 SGK Ngữ văn 10

Đọc thêm: Xúy Vân giả dại
Ôn tập văn học dân gian Việt Nam

Tuần 12 SGK Ngữ văn 10

Khái quát văn học Việt Nam từ thế kỉ X đến hết thế kỉ XIX
Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt

Tuần 13 SGK Ngữ văn 10

Tỏ lòng – Thuật Hoài (Phạm Ngũ Lão)
Đọc thêm: Cảm Hoài – Đặng Dung
Cảnh ngày hè (Nguyễn Trãi )
Tóm tắt văn bản tự sự (dựa theo nhân vật chính)
Viết bài viết số 3: Văn tự sự

Tuần 14 SGK Ngữ văn 10

Phong cách ngôn ngữ sinh hoạt (tiếp theo)
Nhàn – Nguyễn Bỉnh Khiêm
Đọc Tiểu Thanh Kí – Nguyễn Du

Tuần 15 SGK Ngữ văn 10

Thực hành phép tu từ ẩn dụ và hoán dụ
Đọc thêm: Vận nước (Quốc tộ) – Pháp Thuận
Đọc thêm: Cáo bệnh, bảo mọi người – Thiền sư Mãn Giác
Đọc thêm: Hứng trở về (Quy hứng)- Nguyễn Trung Ngạn
Tại lầu Hoàng Hạc tiễn Mạnh Hạo Nhiên đi Quảng Lăng (Lý Bạch)

Tuần 16 SGK Ngữ văn 10

Cảm xúc mùa thu – Thu hứng
Trình bày một vấn đề

Tuần 17 SGK Ngữ văn 10

Lập kế hoạch cá nhân
Thơ Hai-cư của Ba-sô
Lầu Hoàng Hạc – Thôi Hiệu
Nỗi oán của người phòng khuê – Khuê oán
Khe chim kêu – Vương Duy

Tuần 18 SGK Ngữ văn 10

Các hình thức kết cấu của văn bản thuyết minh
Lập dàn ý bài văn thuyết minh

Tuần 19 SGK Ngữ văn 10

Phú sông Bạch Đằng – Trương Hán Siêu
Đại cáo bình Ngô (Bình Ngô đại cáo) – Phần 1: Tác giả
Viết bài làm văn số 4 – Văn thuyết minh

Tuần 20 SGK Ngữ văn 10

Đại cáo bình Ngô – Tác phẩm
Tính chuẩn xác hấp dẫn của văn bản thuyết minh

Tuần 21 SGK Ngữ văn 10

Tựa “Trích diễm thi tập”
Đọc thêm: Hiền tài là nguyên khí quốc gia
Khái quát lịch sử Tiếng Việt

Tuần 22 SGK Ngữ văn 10

Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn

Tuần 23 SGK Ngữ văn 10

Thái sư Trần Thủ Độ (Ngô Sỹ Liên)
Phương pháp thuyết minh
Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh

Tuần 24 SGK Ngữ văn 10

Chuyện chức phán sự đền Tản viên – Nguyễn Dữ
Đọc thêm: Truyền kì mạn lục – Nguyễn Dữ
Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh

Tuần 25 SGK Ngữ văn 10

Những yêu cầu về sử dụng Tiếng Việt
Tóm tắt văn bản thuyết minh

Tuần 26 SGK Ngữ văn 10

Hồi trống Cổ Thành (trích Tam Quốc diễn nghĩa – La Quán Trung)
Tào tháo uống rượu luận anh hùng – La Quán Trung
Viết bài làm số 6: Văn thuyết minh văn học

Tuần 27 SGK Ngữ văn 10

Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ – Trích Chinh phụ ngâm
Lập dàn ý bài văn nghị luận

Tuần 28 SGK Ngữ văn 10

Truyện Kiều
Phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

Tuần 29 SGK Ngữ văn 10

Trao duyên – Truyện Kiều
Nỗi thương mình – Nguyễn Du
Lập luận trong văn nghị luận

Tuần 30 SGK Ngữ văn 10

Chí khí anh hùng – Truyện Kiều
Thề nguyền – Truyện Kiều

Tuần 31 SGK Ngữ văn 10

Văn bản văn học
Thực hành các phép tu từ: Phép điệp và phép đối

Tuần 32 SGK Ngữ văn 10

Nội dung và hình thức của văn bản văn học
Các thao tác nghị luận
Viết bài làm số 7: Văn nghị luận

Tuần 33 SGK Ngữ văn 10

Ôn tập phần tiếng Việt – Ngữ văn 10
Luyện tập viết đoạn văn nghị luận
Viết quảng cáo

Tuần 34 SGK Ngữ văn 10

Tổng kết phần Văn học – Ngữ văn 10

Tuần 35 SGK Ngữ văn 10

Ôn tập phần Tập làm văn – Ngữ văn 10