Tiếng Anh Lớp 9

Giải bài tập SGK Tiếng Anh 9, Tiếng anh lớp 9 mới, soạn và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 9 bám sát chương trình sách giáo khoa, Để học tốt Tiếng Anh 9 thí điểm, Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 9.

 • Unit 1. A visit from a pen pal – Cuộc thăm của bạn tâm thư
 • Unit 2. Clothing – Quần áo
 • Unit 3. A Trip to the Countryside – Một chuyến về quê
 • Unit 4. Learning a New Language – Học một ngoại ngữ
 • Unit 5. The media – Phương tiện truyền thông
 • Unit 6. The Environment – Môi trường
 • Unit 7. Saving Energy – Tiết kiệm năng lượng
 • Unit 8. Celebrations – Lễ kỉ niệm
 • Unit 9. Natural Disaters – Thiên tai
 • Unit 10. Life on Other Planets – Sự sống trên các hành tinh khác
 • Tổng hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 9