Tiếng Anh Lớp 9 mới

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Lớp 9 mới, Tiếng anh lớp 9 thí điểm, soạn và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 9 bám sát chương trình sách giáo khoa, download tài liệu CD, Sách Audio, file mp3 để học tốt Tiếng mới lớp 9 chương trình mới tốt các kỹ năng nghe, đọc, nói, viết, Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 9.

 • Unit 1: Local Environment – Môi trường địa phương
 • Unit 2: City Life – Cuộc sống thành thị
 • Unit 3: Teen stress and pressure
 • Review 1( Unit 1-2-3) SGK Tiếng Anh 9 mới
 • Unit 4: Life in the past
 • Unit 5: Wonders of Viet Nam
 • Unit 6: Viet Nam: Then and now
 • Review 2 (Unit 4-5-6)
 • Unit 7. Recipes and Eating Habbits
 • Unit 8. Tourism
 • Unit 9. English in the world
 • Unit 10. Space travel
 • Review 3 ( Units 7 – 8 – 9)
 • Unit 11. Changing Roles in Society
 • Unit 12. My Future Career
 • Review 4 ( units 10 -11 -12)
 • Tổng hợp từ vựng lớp 9 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 9 thí điểm