Tiếng Anh Lớp 8 mới

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Lớp 8 mới, Tiếng anh lớp 8 thí điểm, soạn và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 8 bám sát chương trình sách giáo khoa, download tài liệu CD, Sách Audio, file mp3 để học tốt Tiếng mới lớp 8 chương trình mới tốt các kỹ năng nghe, đọc, nói, viết, Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 8.

 • Unit 1: Leisure Activities – Hoạt động giải trí
 • Unit 2: Life in the countryside – Cuộc sống ở miền quê
 • Unit 3: Peoples of Viet Nam – Các dân tộc Việt Nam
 • Review 1 trang 36 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Unit 4: Our customs and traditions – Phong tục và truyền thống của chúng ta
 • Unit 5: Festivals in Viet Nam – Lễ hội ở Việt Nam
 • Unit 6: Folk Tales – Truyện dân gian
 • Review 2 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới
 • Unit 7: Pollution – Ô nhiễm
 • Unit 8: English Speaking Countries – Những quốc gia nói tiếng anh
 • Unit 9: Natural Disasters – Thảm họa thiên nhiên
 • Review 3 trang 36 Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Unit 10: Communication – Giao Tiếp
 • Unit 11: Science And Technology – Khoa học và công nghệ
 • Unit 12: Life On Other Planets – Cuộc Sống Trên Hành Tinh Khác
 • Review 4 trang 68 Tiếng Anh lớp 8 mới
 • Tổng hợp từ vựng lớp 8 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 8 thí điểm