Tiếng Anh Lớp 7

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Lớp 7, Tiếng anh lớp 7 chương trình mới, soạn và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 7, đáp án bài tập Tiếng Anh 7 giúp học sinh nắm vững kiến thức và hoàn thành tốt bài tập về nhà.

Giải Bài Tập Tiếng Anh Lớp 7Giải Sách Bài Tập Tiếng Anh lớp 7

 • Unit 1. Back to school – Trở lại mái trường
 • Unit 2. Personal information – Thông tin cá nhân
 • Unit 3. At home – Ở nhà
 • Language focus 1
 • Unit 4. At school – Ở trường
 • Unit 5. Work and play – Làm việc và giải trí
 • Unit 6. After school – Sau giờ học
 • Language focus 2
 • Unit 7. The world of work – Thế giới việc làm
 • Unit 8. Places – Nơi chốn
 • Unit 9. At home and away – Ở nhà và đi
 • Language focus 3
 • Unit 10. Health and hygiene – Sức khỏe và vệ sinh
 • Unit 11. Keep fit, stay healthy – Giữ gìn cơ thể khỏe mạnh
 • Unit 12. Let’s eat – Ăn thôi nào!
 • Language focus 4
 • Unit 13. Activities – Các hoạt động
 • Unit 14. Free time fun – Giải trí khi nhàn rỗi
 • Unit 15. Going out – Đi chơi
 • Unit 16. People and places – Con người và nơi ở
 • Language focus 5
 • TỔNG HỢP TỪ VỰNG TIẾNG ANH 7 (VOCABULARY) – TẤT CẢ CÁC UNIT SGK TIẾNG ANH 7