Tiếng Anh Lớp 6 mới

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Lớp 6 mới, Tiếng anh lớp 6 thí điểm, soạn và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 6 bám sát chương trình sách giáo khoa, download tài liệu CD, Sách Audio, file mp3 để học tốt Tiếng mới lớp 6 chương trình mới tốt các kỹ năng nghe, đọc, nói, viết, Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 6.

 • Unit 1: My new School
 • Unit 2: My home
 • Unit 3: My friends
 • Review 1 (Units 1 – 2 – 3)
 • Unit 4: My neighbourhood
 • Unit 5: Natural Wonders of The World
 • Unit 6: Our Tet Holiday
 • Review 2 (Units 4 – 5 – 6)
 • Unit 7: Television
 • Unit 8: Sports and Games
 • Unit 9: Cities of the World
 • Review 3 (Units 7 – 8 – 9)
 • Unit 10: Our houses in the future
 • Unit 11: Our greener world
 • Unit 12: Robots
 • Review 4 (Units 10 – 11 – 12)
 • Tổng hợp từ vựng lớp 6 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 6 thí điểm