Tiếng Anh Lớp 3 mới

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Lớp 3 mới, Tiếng anh lớp 3 thí điểm, soạn và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 3 bám sát chương trình sách giáo khoa, tài liệu CD, Sách Audio, file mp3 để học tốt Tiếng mới lớp 3 chương trình mới, Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 3.

 • Unit 1: Hello – Xin chào
 • Unit 2: What’s your name? – Bạn tên là gì
 • Unit 3: This is Tony – Đây là Tony
 • Unit 4: How old are you? – Bạn bao nhiêu tuổi
 • Unit 5: Are they your friends – Họ là bạn của bạn phải không
 • Unit 6: Stand up – Đứng lên
 • Unit 7: That’s my school – Đó là trường tôi
 • Unit 8: This is my pen – Đây là bút máy của tôi
 • Unit 9: What colour is it? – Nó màu gì?
 • Unit 10: What do you do at break time? – Bạn làm gì vào giờ giải lao
 • Unit 11: This is my family – Đây là gia đình tôi
 • Unit 12: This is my house – Đây là nhà của tôi
 • Unit 13: Where’s my book – Quyển sách của tôi ở đâu ?
 • Unit 14. Are there any posters in the room? – Có nhiều áp phích trong phòng không?
 • Unit 15: Do you have any toys? – Bạn có đồ chơi nào không?
 • Unit 16: Do you have any pets? – Bạn có thú cưng nào không?
 • Unit 17: What toys do you like? – Bạn thích đồ chơi nào?
 • Unit 18: What are you doing? – Bạn đang làm gì?
 • Unit 19: They’re in the park – Họ ở trong công viên
 • Unit 20: Where’s Sa Pa? Sa Pa ở đâu?