Tiếng Anh Lớp 12 mới

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Lớp 12 mới, Tiếng anh lớp 12 thí điểm, soạn và hướng dẫn giải bài tập Tiếng Anh 12 bám sát chương trình sách giáo khoa, download tài liệu CD, Sách Audio, file mp3 để học tốt Tiếng mới lớp 12 chương trình mới tốt các kỹ năng nghe, đọc, nói, viết, Tổng hợp từ vựng tiếng Anh lớp 12.

 • Unit 1: Life stories
 • Unit 2: Urbanisation
 • Unit 3: The green movement
 • Review 1 (Units 1 – 2 – 3)
 • Unit 4: The mass media
 • Unit 5: Cultural identity
 • Review 2 (Units 4 – 5)
 • Unit 6: Endangered species
 • Unit 7: Artificial intelligence
 • Unit 8: The world of work
 • Review 3 (Units 6 – 7 – 8)
 • Unit 9: Choosing a career
 • Unit 10: Lifelong learning
 • Review 4 (Units 9 – 10)
 • Tổng hợp từ vựng lớp 12 (Vocabulary) – Tất cả các Unit SGK Tiếng Anh 12 thí điểm