Sinh học lớp 6

Giải bài tập SGK Sinh học lớp 6, hướng dẫn đầy đủ lý thuyết, phương pháp giải vở bài tập Sinh học lớp 6 được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt sinh học 6 có lời giải chi tiết.

GIẢI VỞ BÀI TẬP SINH HỌC LỚP 6

Mở đầu sinh học

 • Bài 1. Đặc điểm của cơ thể sống
 • Bài 2. Nhiệm vụ của sinh học

Đại cương về giới thực vật

 • Bài 3. Đặc điểm chung của thực vật
 • Bài 4. Có phải tất cả thực vật đều có hoa

Chương I. Tế bào thực vật

 • Bài 5. Kính lúp, kính hiển vi và cách sử dụng
 • Bài 6. Quan sát tế bào thực vật
 • Bài 7. Cấu tạo tế bào thực vật
 • Bài 8. Sự lớn lên và phân chia của tế bào

Chương II. Rễ

 • Bài 9. Các loại rễ, các miền của rễ
 • Bài 10. Cấu tạo miền hút của rễ
 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng của rễ
 • Bài 12. Biến dạng của rễ
 • Bài 11. Sự hút nước và muối khoáng (tiếp theo)

Chương III: Thân

 • Bài 13. Cấu tạo ngoài của thân
 • Bài 14. Thân dài ra do đâu
 • Bài 15. Cấu tạo trong của thân non
 • Bài 16. Thân to ra do đâu
 • Bài 17. Vận chuyển các chất trong thân
 • Bài 18. Biến dạng của thân

Chương IV. Lá

 • Bài 19. Đặc điểm bên ngoài của lá
 • Bài 20. Cấu tạo trong của phiến lá
 • Bài 21. Quang hợp
 • Bài 22. Ảnh hưởng của các điều kiện bên ngoài đến quang hợp, ý nghĩa của quang hợp
 • Bài 23. Cây có hô hấp được không
 • Bài 24. Phần lớn nước vào cây đi đâu
 • Bài 25. Biến dạng của lá

Chương V. Sinh sản sinh dưỡng

 • Bài 26. Sinh sán sinh dưỡng tự nhiên
 • Bài 27. Sinh sản sinh dưỡng do người

Chương VI. Hoa và sinh sản hữu tính

 • Bài 28. Cấu tạo và chức năng của hoa
 • Bài 29. Các loại hoa
 • Bài 30. Thụ phấn
 • Bài 31. Thụ tinh, kết hạt và tạo quả

Chương VII. Quả và hạt

 • Bài 32. Các loại quả
 • Bài 33. Hạt và các bộ phận của hạt
 • Bài 34. Phát tán của quả và hạt
 • Bài 35.Những điều kiện cần cho hạt nảy mầm
 • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa
 • Bài 36. Tổng kết về cây có hoa (tiếp theo)

Chương VIII. Các nhóm thực vật

 • Bài 37. Tảo
 • Bài 38. Rêu – cây rêu
 • Bài 39. Quyết – Cây dương xỉ
 • Bài 40. Hạt trần – cây thông
 • Bài 41 – Hạt kín – đặc điểm của thực vật hạt kín
 • Bài 42. Lớp hai lá mầm và lớp một lá mầm
 • Bài 43. Khái niệm sơ lược về phân loại thực vật
 • Bài 44. Sự phát triển của giới thực vật
 • Bài 45. Nguồn gốc cây trồng

Chương IX. Vai trò của thực vật

 • Bài 46. Thực vật góp phần điều hòa khí hậu
 • Bài 47. Thực vật bảo vệ đất và nguồn nước
 • Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đối với đời sống con người
 • Bài 48. Vai trò của thực vật đối với động vật và đời sống con người (tiếp theo)
 • Bài 49. Bảo vệ sự đa dạng của thực vật

Chương X. Vi khuẩn – nấm – địa y

 • Bài 50. Vi Khuẩn
 • Bài 50. Vi khuẩn (tiếp theo)
 • Bài 51. Nấm
 • Bài 51. Nấm (tiếp theo)
 • Bài 52. Địa y

Hướng dẫn giải vở bài tập sinh học lớp 6 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải sách bài tập sinh học lớp 6 chi tiết giúp để học tốt sinh học 6 nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm tại giaibaitap.net.