Sinh học lớp 11

Sách Giải bài tập Sinh học lớp 11, tóm tắt lý thuyết, phương pháp giải bài tập Sinh học lớp 11 SGK, sách bài tập sinh học 11 online, được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt sinh học 11 có lời giải chi tiết.

SÁCH GIẢI BÀI TẬP SINH HỌC 11

CHƯƠNG I. CHUYỂN HÓA VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG

A – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật

 • Bài 1. Sự hấp thụ nước và muối khoáng ở rễ
 • Bài 2. Vận chuyển các chất trong cây
 • Bài 3.Thoát hơi nước
 • Bài 4. Vai trò của các nguyên tố khoáng
 • Bài 5. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật
 • Bài 6. Dinh dưỡng nitơ ở thực vật(tiếp)
 • Bài 7: Thực hành thí nghiệm thoát hơi nước và thí nghệm về vai trò của phân bón
 • Bài 8. Quang hợp ở thực vật
 • Bài 9. Quang hợp ở các nhóm thực vật C3 C4 và CAM
 • Bài 10. Ảnh hưởng của nhân tố ngoại cảnh tới quang hợp
 • Bài 11. Quang hợp và năng suất cây trồng
 • Bài 12. Hô hấp ở thực vật
 • Bài 13. Thực hành: Phát hiện diệp lục và carôtenôit
 • Bài 14. Thực hành: Phát hiện hô hấp ở thực vật

B – Chuyển hóa vật chất và năng lượng ở động vật

 • Bài 15. Tiêu hóa ở động vật
 • Bài 16. Tiêu hóa ở động vật( tiếp)
 • Bài 17. Hô hấp ở động vật
 • Bài 18. Tuần hoàn máu
 • Bài 19. Tuần hoàn máu (tiếp)
 • Bài 20. Cân Bằng nội môi
 • Bài 21. Thực hành: Đo một số chỉ tiêu sinh lí ở người
 • Bài 22. Ôn tập chương 1

CHƯƠNG II. CẢM ỨNG

A – Cảm ứng ở thực vật

 • Bài 23. Hướng động
 • Bài 24 Ứng động
 • Bài 25. Thực hành: Hướng động

B – Cảm ứng ở động vật

 • Bài 26 Cảm ứng ở động vật
 • Bài 27. Cảm ứng ở động vật (tiếp theo)
 • Bài 28. Điện thế nghỉ
 • Bài 29 Điện thế hoạt động và sự lan truyền xung thần kinh
 • Bài 30. Truyền tin qua xinap
 • Bài 31. Tập tính của động vật
 • Bai 32. Tập tính của động vật (tiếp theo)
 • Bài 33. Thực hành: Xem phim về tập tính của động vật

CHƯƠNG III. SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN

A – Sinh trưởng và phát triển ở thực vật

 • Bài 34. Sinh trưởng ở thực vật
 • Bài 35. Hoocmôn thực vật
 • Bài 36. Phát triển ở thực vật có hoa

B – Sinh trưởng và phát triển ở động vật

 • Bài 37. Sinh trưởng và phát triển ở động vật
 • Bài 38. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật
 • Bài 39. Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của động vật (tiếp theo)
 • Bài 40. Thực hành: Xem phim về sinh trưởng và phát triển ở động vật

CHƯƠNG IV. SINH SẢN

A – Sinh sản ở thực vật

 • Bài 41. Sinh sản vô tính ở thực vật
 • Bài 42. Sinh sản hữu tính ở thực vật
 • Bài 43. Thực hành: Nhân giống vô tính ở thực vật bằng giâm, chiết, ghép

B – Sinh sản ở động vật

 • Bài 44. Sinh sản vô tính ở động vật
 • Bài 45. Sinh sản hữu tính ở động vật
 • Bài 46. Cơ chế điều hòa sinh sản
 • Bài 47. Điều khiển sinh sản ở động vật và sinh đẻ có kế hoạch ở người
 • Bài 48. Ôn tập chương II, III, IV

Câu hỏi ôn tập sinh

Hướng dẫn giải bài tập sinh học lớp 11, lý thuyết sinh học 11 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải sách bài tập sinh học lớp 11 chi tiết tóm tắt kiến thức giúp để học tốt sinh học 11 nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm như một sách giáo khoa sinh học 11 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.