Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất

0
23

Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất, hướng dẫn Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm, trang 138, 139 SBT có lời giải chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Khoa học 4.

Bài 67-68: Ôn tập: Thực vật và động vật

Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 69-70 Ôn tập và kiểm tra cuối năm tập 2 trang 138, 139 SBT

Câu hỏi:

Nói về vai trò của thực vật đối với sự sống trên Trái Đất.

Trả lời:

Thực vật là cầu nối giữa các yếu tố vô sinh và hữu sinh trong tự nhiên. Sự sống trên Trái Đất được bắt đầu từ thực vật. Các chuỗi thức ăn thường bắt đầu từ thự vật.

Ôn Tập Khoa Học Lớp 4Giaibaitap.Net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here