Lịch sử lớp 7

Giải bài tập lịch sử lớp 7, Giải vở bài tập lịch sử lớp 7, soạn lịch sử lớp 7, giải lịch sử 7, tóm tắt lý thuyết, ôn tập, những câu hỏi và bài tập Lịch sử lớp 7 SGK được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt lịch sử 7 có hướng dẫn chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 7 – LỊCH SỬ 7

PHẦN MỘT. KHÁI QUÁT LỊCH SỬ THẾ GIỚI TRUNG ĐẠI

 • Bài 1. Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
 • Bài 2. Sự suy vong của chế độ phong kiến và sự hình thành chủ nghĩa tư bản ở Châu Âu
 • Bài 3. Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại Châu Âu
 • Bài 4. Trung Quốc thời phong kiến
 • Bài 5. Ấn Độ thời phong kiến
 • Bài 6. Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
 • Bài 7. Những nét chung về xã hội phong kiến

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ THẾ KỈ X ĐẾN GIỮA THẾ KỈ XIX

CHƯƠNG I. BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP THỜI NGÔ – ĐINH -TIỀN LÊ (THẾ KỈ X)

 • Bài 8. Nước ta buổi đầu độc lập
 • Bài 9. Nước Đại Cồ Việt thời Đinh – Tiền Lê

CHƯƠNG II. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ (THẾ KỈ XI – XII)

 • Bài 10. Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 – 1077)
 • Bài 12. Đời sống kinh tế, văn hoá

CHƯƠNG III. NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN (THẾ KỈ XIII – XIV)

 • Bài 13. Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
 • Bài 14. Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (thế kỉ XIII)
 • Bài 15. Sự phát triển kinh tế và văn hoá thời Trần
 • Bài 16. Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV

CHƯƠNG IV. ĐẠI VIỆT THỜI LÊ SƠ (THẾ KỈ XV – ĐẦU THẾ KỈ XVI)

 • Bài 18. Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh (đầu thế kỉ XV)
 • Bài 19. Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 – 1427)
 • Bài 20. Nước Đại Việt thời Lê Sơ (1428 – 1527)
 • Bài 21. Ôn tập chương IV – Lịch sử 7

CHƯƠNG V. ĐẠI VIỆT Ở THẾ KỈ XVI – XVIII

 • Bài 22. Sự suy yếu của nhà nước phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI – XVIII)
 • Bài 23. Kinh tế, văn hoá thế kỉ XVI – XVIII
 • Bài 24. Khởi nghĩa nông dân Đàng ngoài thế kỉ XVIII
 • Bài 25. Phong trào Tây Sơn
 • Bài 26. Quang Trung xây dựng đất nước

CHƯƠNG VI. VIỆT NAM NỬA ĐẦU THẾ KỈ XIX

 • Bài 27. Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
 • Bài 28. Sự phát triển của văn hoá dân tộc cuối thế kỉ XVIII – nửa đầu thế kỉ XIX
 • Bài 29. Ôn tập chương V và chương VI – Lịch sử 7

Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử lớp 7, lý thuyết, đọc lịch sử 7 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải bài tập lịch sử 7, tóm tắt kiến thức giúp để học tốt Lịch Sử Lớp 7 nắm vững lý thuyết, bài tập, soạn bài và trắc nghiệm như một sách giáo khoa lịch sử 7 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.