Lịch sử lớp 5

Giải bài tập lịch sử lớp 5, đáp án vở bài tập lịch sử lớp 5, đọc sách lịch sử lớp 5, giải lịch sử lớp 5, tóm tắt lý thuyết, và bài tập Lịch sử lớp 5 SGK được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt lịch sử 5 có hướng dẫn chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 5

HƠN TÁM MƯƠI NĂM CHỐNG THỰC DÂN PHÁP XÂM LƯỢC VÀ ĐÔ HỘ

 • Bài 1. “Bình Tây Đại nguyên soái” Trương Định
 • Bài 2. Nguyễn Trường Tộ mong muốn canh tân đất nước
 • Bài 3. Cuộc phản công ở kinh thành Huế
 • Bài 4. Xã hội Việt Nam cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX
 • Bài 5. Phan Bội Châu và phong trào Đông Du
 • Bài 6. Quyết chí ra đi tìm đường cứu nước
 • Bài 7. Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời
 • Bài 8. Xô viết Nghệ – Tĩnh
 • Bài 9. Cách mạng mùa thu
 • Bài 10. Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập
 • Bài 11. Ôn tập: Hơn tám mươi năm chống thực dân Pháp xâm lược và đô hộ

BẢO VỆ CHÍNH QUYỀN NON TRẺ, TRƯỜNG KÌ KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 – 1954)

 • Bài 12. Vượt qua tình thế hiểm nghèo
 • Bài 13. “Thà hi sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước”
 • Bài 14. Thu – đông 1947, Việt Bắc “mồ chôn giặc Pháp”
 • Bài 15. Chiến thắng Biên giới thu – đông 1950
 • Bài 16. Hậu phương sau những năm sau chiến dịch Biên giới
 • Bài 17. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ
 • Bài 18. Ôn tập: Chín năm kháng chiến bảo vệ độc lập dân tộc (1945 – 1954)

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở MIỀN BẮC VÀ ĐẤU TRANH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC

 • Bài 19. Nước nhà bị chia cắt
 • Bài 20. Bến Tre đồng khởi
 • Bài 21. Nhà máy hiện đại đầu tiên của nước ta
 • Bài 22. Đường Trường Sơn
 • Bài 23. Sấm sét đêm giao thừa
 • Bài 24. Chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không”
 • Bài 25. Lễ kí Hiệp định Pa-ri
 • Bài 26. Tiến vào Dinh Độc Lập

XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI TRONG CẢ NƯỚC

 • Bài 27. Hoàn thành thống nhất đất nước
 • Bài 28. Xây dựng nhà máy Thủy điện Hòa Bình
 • Bài 29. Ôn tập: Lịch sử nước ta từ giữa thế kỉ XIX đến nay

Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử lớp 5, lý thuyết Lịch sử 5, đọc lịch sử 5 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải bài tập lịch sử 5, tóm tắt kiến thức giúp để học tốt Lịch Sử Lớp 5 nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm như một sách giáo khoa lịch sử 5 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.