Lịch sử lớp 4

Giải bài tập lịch sử lớp 4, vở bài tập lịch sử lớp 4, tóm tắt lý thuyết, và bài tập Lịch sử lớp 4 SGK được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt lịch sử 4 có hướng dẫn chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 4

BUỔI ĐẦU DỰNG NƯỚC VÀ GIỮ NƯỚC

 • Bài 1. Nước Văn Lang
 • Bài 2. Nước Âu Lạc

HƠN MỘT NGHÌN NĂM ĐẤU TRANH GIÀNH LẠI ĐỘC LẬP

 • Bài 3. Nước ta dưới ách đô hộ của các triều đại phong kiến phương Bắc
 • Bài 4. Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)
 • Bài 5. Chiến thắng Bạch Đằng do Ngô Quyền lãnh đạo (Năm 938)
 • Bài 6. Ôn tập

BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

 • Bài 7. Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân
 • Bài 8. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ nhất

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI LÝ

 • Bài 9. Nhà Lý dời đô ra Thăng Long
 • Bài 10. Chùa thời Lý
 • Bài 11. Cuộc kháng chiến chống quân Tống xâm lược lần thứ hai ( 1075 – 1077)

NƯỚC ĐẠI VIỆT THỜI TRẦN

 • Bài 12. Nhà Trần thành lập
 • Bài 13. Nhà Trần và việc đắp đê
 • Bài 14. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên
 • Bài 15. Nước ta cuối thời Trần

NƯỚC ĐẠI VIỆT BUỔI ĐẦU THỜI HẬU LÊ ( Thế kỉ XV)

 • Bài 16. Chiến thắng Chi Lăng
 • Bài 17. Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
 • Bài 18. Trường học thời Hậu Lê
 • Bài 19. Văn học và khoa học thời Hậu Lê
 • Bài 20. Ôn tập

NƯỚC ĐẠI VIỆT THẾ KỈ XVI – XVIII

 • Bài 21. Trịnh – Nguyễn phân tranh
 • Bài 22. Cuộc khẩn hoang ở Đàng Trong
 • Bài 23. Thành thị ở thế kỉ XVI – XVII
 • Bài 24. Nghĩa quân Tây Sơn tiến ra Thăng Long
 • Bài 25. Quang Trung đại phá quân Thanh
 • Bài 26. Những chính sách về kinh tế và văn hóa của vua Quang Trung

BUỔI ĐẦU THỜI NGUYỄN

 • Bài 27. Nhà Nguyễn thành lập
 • Bài 28. Kinh thành Huế
 • Bài 29. Tổng kết

Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử lớp 4, lý thuyết Lịch sử 4, đọc lịch sử 4 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải bài tập lịch sử 4, tóm tắt kiến thức giúp để học tốt Lịch Sử Lớp 4 nắm vững lý thuyết, giải bài tập và trắc nghiệm như một sách giáo khoa lịch sử 4 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.