Lịch sử lớp 12

Giải bài tập lịch sử lớp 12, Giải vở bài tập lịch sử lớp 12, soạn lịch sử lớp 12, tóm tắt kiến thức, lý thuyết, ôn tập, những câu hỏi và bài tập Lịch sử lớp 12 SGK được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt lịch sử 12 có hướng dẫn chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP LỊCH SỬ LỚP 12 – LỊCH SỬ 12

PHẦN MỘT. LỊCH SỬ THẾ GIỚI HIỆN ĐẠI TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG I. SỰ HÌNH THÀNH TRẬT TỰ THẾ GIỚI MỚI SAU CHIẾN TRANH THẾ GIỚI THỨ HAI (1945 – 1949)

 • Bài 1. Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế giới thứ hai ( 1945 – 1949)
  CHƯƠNG II. LIÊN XÔ VÀ CÁC NƯỚC ĐÔNG ÂU (1945 – 1991). LIÊN BANG NGA (1991 – 2000)
 • Bài 2. Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 2000) Liên Bang Nga (1991 – 2000)

CHƯƠNG III. CÁC NƯỚC Á, PHI VÀ MĨ LATINH (1945 – 2000)

 • Bài 3. Các nước Đông Bắc Á
 • Bài 4. Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ
 • Bài 5. Các nước châu Phi và Mĩ Latinh

CHƯƠNG IV. MĨ, TÂY ÂU, NHẬT BẢN (1945 – 2000)

 • Bài 6. Nước Mĩ
 • Bài 7. Tây Âu
 • Bài 8. Nhật Bản

CHƯƠNG V. QUAN HỆ QUỐC TẾ (1945 – 2000)

 • Bài 9. Quan hệ quốc tế trong và sau thời kì chiến tranh lạnh

CHƯƠNG VI. CÁCH MẠNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ VÀ XU THẾ TOÀN CẦU HÓA

 • Bài 10. Cách mạng khoa học – công nghệ và xu thế toàn cầu hóa nửa sau thế kỉ XX
 • Bài 11. Tổng kết lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

PHẦN HAI. LỊCH SỬ VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 2000

CHƯƠNG I. VIỆT NAM TỪ NĂM 1919 ĐẾN NĂM 1930

 • Bài 12. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1919 đến năm 1925
 • Bài 13. Phong trào dân tộc dân chủ ở Việt Nam từ năm 1925 đến năm 1930

CHƯƠNG II. VIỆT NAM TỪ NĂM 1930 ĐẾN NĂM 1945

 • Bài 14. Phong trào cách mạng 1930 – 1935
 • Bài 15. Phong trào dân chủ 1936 – 1939
 • Bài 16. Phong trào giải phóng dân tộc và tổng khởi nghĩa tháng Tám (1939 – 1945). Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời

CHƯƠNG III. VIỆT NAM TỪ NĂM 1945 ĐẾN NĂM 1954

 • Bài 17. Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ sau ngày 2-9-1945 đến trước ngày 19-12-1946
 • Bài 18. Những năm đầu của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1946-1950)
 • Bài 19. Bước phát triển của cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp (1951-1953)
 • Bài 20. Cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)

CHƯƠNG IV. VIỆT NAM TỪ NĂM 1954 ĐẾN NĂM 1975

 • Bài 21. Xây dựng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đấu tranh chống đế quốc Mĩ và chính quyền Sài Gòn ở miền Nam (1954-1965)
 • Bài 22. Nhân dân hai miền trực tiếp chiến đấu chống đế quốc Mĩ xâm lược, nhân dân miền Bắc vừa chiến đấu vừa sản xuất (1965-1973)
 • Bài 23. Khôi phục và phát triển kinh tế – xã hội ở miền Bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975)

CHƯƠNG V. VIỆT NAM TỪ NĂM 1975 ĐẾN NĂM 2000

 • Bài 24. Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975
 • Bài 25. Việt Nam xây dựng chủ nghĩa xã hội và đấu tranh bảo vệ tổ quốc (1976-1986)
 • Bài 26. Đất nước trên đường đổi mới đi lên chủ nghĩa xã hội (1986-2000)
 • Bài 27. Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000

Hướng dẫn giải bài tập Lịch sử lớp 12, lý thuyết, đọc lịch sử 12 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải bài tập lịch sử 12, tóm tắt kiến thức giúp để học tốt Lịch Sử Lớp 12 nắm vững lý thuyết, bài tập, soạn bài và trắc nghiệm như một sách giáo khoa lịch sử 12 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.