GDCD LỚP 9

Giải bài tập giáo dục công dân lớp 9, Giải bài tập GDCD lớp 9, Soạn bài giáo dục công dân 9, hướng dẫn trả lời câu hỏi giáo dục công dân lớp 9 SGK, Giải bài tập SGK GDCD lớp 9 theo sách giáo khoa hiện hành giúp để học tốt môn GDCD 9.

GIẢI BÀI TẬP GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9 – GDCD LỚP 9

 • Bài 1: Chí công vô tư
 • Bài 2: Tự chủ
 • Bài 3: Dân chủ và kỷ luật
 • Bài 4: Bảo vệ hòa bình
 • Bài 5: Tình hữu nghị giữa các dân tộc trên thế giới
 • Bài 6: Hợp tác cùng phát triển
 • Bài 7: Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc
 • Bài 8:Năng động, sáng tạo
 • Bài 9: Làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả
 • Bài 10: Lý tưởng sống của thanh niên
 • Bài 11: Trách nhiệm của thanh niên trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
 • Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân
 • Bài 13: Quyền tự do kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế
 • Bài 14: Quyền và nghĩa vụ lao động của công dân
 • Bài 15: Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý của công dân
 • Bài 16: Quyền tham gia quản lý nhà nước, quản lý xã hội của công dân
 • Bài 17: Nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc
 • Bài 18: Sống có đạo đức và tuân theo pháp luật

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Giáo dục công dân lớp 9 đầy đủ chi tiết lý thuyết và giải bài tập sách giáo khoa GDCD lớp 9, đáp án câu hỏi GDCD lớp 9 về ý thức đạo đức, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm và pháp luật.