GDCD LỚP 8

Giải bài tập giáo dục công dân lớp 8, Giải bài tập GDCD lớp 8, Soạn bài giáo dục công dân 8, hướng dẫn trả lời câu hỏi giáo dục công dân lớp 8 SGK, Giải bài tập SGK GDCD lớp 8 theo sách giáo khoa hiện hành giúp để học tốt môn GDCD 8.

GIẢI BÀI TẬP GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 8 – GDCD LỚP 8

 • Bài 1: Tôn trọng lẽ phải
 • Bài 2: Liêm Khiết
 • Bài 3: Tôn trọng người khác
 • Bài 4: Giữ chữ tín
 • Bài 5: Pháp luật và kỷ luật
 • Bài 6: Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh
 • Bài 7: Tích cực tham gia hoạt động chính trị – xã hội
 • Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác
 • Bài 9: Góp phần xây dựng nếp sống văn hóa ở cộng đồng dân cư
 • Bài 10: Tự lập
 • Bài 11: Lao động tự giác và sáng tạo
 • Bài 12: Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình
 • Bài 13:Phòng chống tệ nạn xã hội
 • Bài 14: Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS
 • Bài 15: Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại
 • Bài 16: Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác
 • Bài 17: Nghĩa vụ tôn trọng, bảo vệ tài sản nhà nước và lợi ích công cộng
 • Bài 18: Quyền khiếu nại, tố cáo của công dân
 • Bài 19: Quyền tự do ngôn luận
 • BGCD 12  Bài 20: Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • BGCD 12 Bài 21: Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Giáo dục công dân lớp 8 đầy đủ chi tiết lý thuyết và giải bài tập sách giáo khoa GDCD lớp 8, đáp án câu hỏi GDCD lớp 8 về ý thức đạo đức, quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm và pháp luật.