Toán Lớp 9

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán Lớp 9, giải bài tập Toán 9 SBT tập 1 và tập 2 có lời giải chi tiết, giải toán lớp 9 đại số, hình học, căn bậc 2 SBT từ cơ bản đến nâng cao trên mạng có đáp số giúp các em có nguồn tài liệu tham khảo để học tốt hơn.

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 9 SBT – PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 1

Chương I. CĂN BẬC HAI. CĂN BẬC BA

 • Bài 1. Căn bậc hai
 • Bài 2. Căn thức bậc hai và hằng đẳng thức
 • Bài 3. Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương
 • Bài 4. Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương
 • Bài 5. Bảng Căn bậc hai
 • Bài 6+7. Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai
 • Bài 8. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai
 • Bài 9. Căn bậc ba
 • Ôn tập Chương I – Căn bậc hai. Căn bậc ba

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT

 • Bài 1. Nhắc lại và bổ sung các khái niệm về hàm số
 • Bài 2. Hàm số bậc nhất
 • Bài 3. Đồ thị của hàm số y = ax + b (a ≠ 0)
 • Bài 4. Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau
 • Bài 5. Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a ≠ 0)
 • Ôn tập Chương II – Hàm bậc nhất

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 9 TẬP 1 SBT – PHẦN HÌNH HỌC

Chương I. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG

 • Bài 1. Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông
 • Bài 2. Tỉ số lượng giác của góc nhọn
 • Bài 3. Bảng lượng giác
 • Bài 4. Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông
 • Bài 5. Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời
 • Ôn tập Chương I – Hệ thức lượng giác trong tam giác vuông

Chương II. ĐƯỜNG TRÒN

 • Bài 1. Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn
 • Bài 2. Đường kính và dây của đường tròn
 • Bài 3. Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây
 • Bài 4. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
 • Bài 5. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
 • Bài 6. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
 • Bài 7+8. Vị trí tương đối của hai đường tròn
 • Ôn tập Chương II – Đường tròn

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 9 – PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 9 TẬP 2

Chương III – HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

 • Bài 1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 3. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
 • Bài 4. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
 • Bài 5. Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
 • Bài 6.Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình (Tiếp theo)
 • Ôn tập Chương III Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

Chương IV – HÀM SỐ y = ax^2 (a ≠ 0). PHƯƠNG TRÌNH BẬC HAI MỘT ẨN

 • Bài 1. Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
 • Bài 2. Đồ thị của hàm số y = ax^2 (a ≠ 0)
 • Bài 3. Phương trình bậc hai một ẩn
 • Bài 4. Công thức nghiệm của phương trình bậc hai
 • Bài 5. Công thức nghiệm thu gọn
 • Bài 6. Hệ thức Vi-ét và ứng dụng
 • Bài 7. Phương trình quy về phương trình bậc hai
 • Bài 8. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
 • Ôn tập Chương IV – Hàm số y = ax^2 (a ≠ 0). Phương trình bậc hai một ẩn

GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN LỚP 9 – PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 9 TẬP 2

Chương III – GÓC VỚI ĐƯỜNG TRÒN

 • Bài 1. Góc ở tâm. Số đo cung
 • Bài 2. Liên hệ giữa cung và dây
 • Bài 3. Góc nội tiếp
 • Bài 4. Góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cung
 • Bài 5. Góc có đỉnh ở bên trong đường tròn. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn
 • Bài 6. Cung chứa góc
 • Bài 7. Tứ giác nội tiếp
 • Bài 8. Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp
 • Bài 9. Độ dài đường tròn, cung tròn
 • Bài 10. Diện tích hình tròn, hình quạt tròn
 • Ôn tập Chương III – Góc với đường tròn

Chương IV – HÌNH TRỤ – HÌNH NÓN – HÌNH CẦU

 • Bài 1. Hình trụ – Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ
 • Bài 2. Hình nón – Hình nón cụt – Diện tích xung quanh và thể tích của hình nón, hình nón cụt
 • Bài 3. Hình cầu. Diện tích hình cầu và thể tích hình cầu
 • Ôn tập Chương IV – Hình trụ – Hình nón – Hình cầu

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM – TOÁN 9

 • Phần Đại số – Ôn tập cuối năm – Toán 9
 • Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 9

Sách giải bài tập Toán 9 SBT có lời giải trên mạng tại website: GiaiBaiTap.Net từ cơ bản đến nâng cao giúp các em làm bài tập và các câu hỏi ôn tập!