Toán Lớp 8

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán Lớp 8, Giải bài tập Toán 8 SBT, sách giải bài tập Toán Lớp 8 tập 1 và tập 2 có lời giải chi tiết, giải toán lớp 8 đại số và hình học từ cơ bản đến nâng cao trên mạng có đáp số giúp các em có nguồn tài liệu tham khảo để học tốt hơn.

SÁCH GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 8 – PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 1

Chương I. PHÉP NHÂN VÀ PHÉP CHIA ĐA THỨC

 • Nhân đơn thức với đa thức
 • Nhân đa thức với đa thức
 • Những hằng đẳng thức đáng nhớ
 • Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp) (Phần 1)
 • Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp đặt nhân tử chung
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp dùng hằng đẳng thức
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng phương pháp nhóm hạng tử
 • Phân tích đa thức thành nhân tử bằng cách phối hợp nhiều phương pháp
 • Chia đơn thức cho đơn thức
 • Chia đa thức cho đơn thức
 • Chia đa thức một biến đã sắp xếp
 • Ôn tập chương I – Phép nhân và phép chia các đa thức

CHƯƠNG II. PHÂN THỨC ĐẠI SỐ

 • Phân thức đại số
 • Tính chất cơ bản của phân thức
 • Rút gọn phân thức
 • Quy đồng mẫu thức nhiều phân thức
 • Phép cộng các phân thức đại số
 • Phép trừ các phân thức đại số
 • Phép nhân các phân thức đại số
 • Phép chia các phân thức đại số
 • Biến đổi các biểu thức hữu tỉ. Giá trị của phân thức
 • Ôn tập chương II- Phân thức đại số

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 8 – PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 1

CHƯƠNG I. TỨ GIÁC

 • Tứ giác
 • Hình thang
 • Hình thang cân
 • Đường trung bình của tam giác, của hình thang
 • Dựng hình bằng thước và compa. Dựng hình thang
 • Đối xứng trục
 • Hình bình hành
 • Đối xứng tâm
 • Hình chữ nhật
 • Đường thẳng song song với một đường thẳng cho trước
 • Hình thoi
 • Hình vuông
 • Ôn tập chương I. Tứ giác – Hình học lớp 8 tập 1

CHƯƠNG II. ĐA GIÁC, DIỆN TÍCH ĐA GIÁC

 • Đa giác. Đa giác đều
 • Diện tích hình chữ nhật
 • Diện tích tam giác
 • Diện tích hình thang
 • Diện tích hình thoi
 • Diện tích đa giác
 • Ôn tập chương II – Đa giác. Điện tích đa giác

GIẢI SÁCH BÀI TẬP TOÁN 8 – PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 8 TẬP 2

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • Mở đầu về phương trình
 • Phương trình bậc nhất một ẩn và cách giải
 • Phương trình đưa được về dạng ax + b = 0
 • Phương trình tích
 • Phương trình chứa ẩn ở mẫu
 • Giải bài toán bằng cách lập phương trình – Toán 8
 • Ôn tập chương III: Phương trình bậc nhất một ẩn – Toán 8

CHƯƠNG IV. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

 • Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
 • Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
 • Bất phương trình một ẩn
 • Bất phương trình bậc nhất một ẩn
 • Phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối
 • Ôn tập chương IV- Bất phương trình bậc nhất một ẩn

GIẢI SBT TOÁN 8 – PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 8 TẬP 2

CHƯƠNG III.TAM GIÁC ĐỒNG DẠNG

 • Định lí TaLet trong tam giác
 • Định lí đảo và hệ quả của định lí Talet
 • Tính chất đường phân giác của tam giác
 • Hai tam giác đồng dạng
 • Trường hợp đồng dạng thứ nhất
 • Trường hợp đồng dạng thứ hai
 • Trường hợp đồng dạng thứ ba
 • Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông
 • Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng
 • Ôn tập chương III – Tam giác đồng dạng

CHƯƠNG IV-HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG – HÌNH CHÓP ĐỀU

 • Hình hộp chữ nhật
 • Hình hộp chữ nhật (phần tiếp theo)
 • Thể tích của hình hộp chữ nhật
 • Hình lăng trụ đứng
 • Diện tích xung quanh của hình lăng trụ đứng
 • Thể tích của hình lăng trụ đứng
 • Hình chóp đều và hình chóp cụt đều
 • Diện tích xung quanh của hình chóp
 • Thể tích của hình chóp đều
 • Ôn tập chương IV – Hình lăng trụ đứng. Hình chóp đều

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM – TOÁN 8

 • Phần Đại số – Ôn tập cuối năm – Toán 8
 • Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 8

Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 8 đại số và hình học từ cơ bản đến nâng cao giúp các em có tài liệu tham khảo để học tốt hơn.