Toán Lớp 7

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán Lớp 7, Giải bài tập Toán 7 SBT, bài tập sách giáo khoa Toán Lớp 7 tập 1 và tập 2 có lời giải chi tiết, giải toán lớp 7 đại số và hình học từ cơ bản đến nâng cao trên mạng có đáp số giúp các em có nguồn tài liệu tham khảo để học tốt hơn.

GIẢI BÀI TẬP TOÁN LỚP 7 TẬP 1 – PHẦN ĐẠI SỐ

CHƯƠNG I. SỐ HỮU TỈ. SỐ THỰC

 • Tập hợp Q các số hữu tỉ
 • Cộng, trừ số hữu tỉ
 • Nhân, chia số hữu tỉ
 • Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ cộng, trừ, nhân, chia số thập phân
 • Lũy thừa của một số hữu tỉ
 • Lũy thừa của một số hữu tỉ (tiếp theo)
 • Tỉ lệ thức
 • Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau
 • Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
 • Làm tròn số
 • Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai
 • Số thực
 • Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực – Toán 7

CHƯƠNG II. HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ

 • Đại lượng tỷ lệ thuận
 • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận
 • Đại lượng tỷ lệ nghịch
 • Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch
 • Hàm số – Toán lớp 7
 • Mặt phẳng toạ độ
 • Đồ thị hàm số y = ax (a # 0)
 • Ôn tập chương II: Hàm số và đồ thị – Toán 7

TOÁN LỚP 7 – PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 1

CHƯƠNG I. ĐƯỜNG THẲNG VUÔNG GÓC. ĐƯỜNG THẲNG SONG SONG

 • Hai góc đối đỉnh
 • Hai đường thẳng vuông góc
 • Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng
 • Hai đường thẳng song song
 • Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song
 • Từ vuông góc đến song song
 • Định lí
 • Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng song song

CHƯƠNG II. TAM GIÁC

 • Tổng ba góc của một tam giác
 • Hai tam giác bằng nhau
 • Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh(c.c.c)
 • Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh – góc – cạnh(c.g.c)
 • Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc – cạnh – góc (G.C.G)
 • Tam giác cân
 • Định lí Pytago
 • Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông
 • Ôn tập chương II: Tam giác

BÀI TẬP SÁCH GIÁO KHOA TOÁN LỚP 7 – PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. THỐNG KÊ

 • Thu thập số liệu thống kê, tần số
 • Bảng
 • Biểu đồ
 • Số trung bình cộng
 • Ôn tập chương III: Thống kê

CHƯƠNG IV. BIỂU THỨC ĐẠI SỐ

 • Khái niệm về biểu thức đại số
 • Giá trị của một biểu thức đại số
 • Đơn thức
 • Đơn thức đồng dạng
 • Đa thức
 • Cộng, trừ đa thức
 • Đa thức một biến
 • Cộng, trừ đa thức một biến
 • Nghiệm của đa thức một biến
 • Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số
 • Ôn tập chương III – Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác – Hình học 7 tập 2

PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 7 TẬP 2

CHƯƠNG III. QUAN HỆ GIỮA CÁC YỂU TỐ TRONG TAM GIÁC. CÁC ĐƯỜNG ĐỒNG QUY CỦA TAM GIÁC

 • Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác
 • Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu
 • Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
 • Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác
 • Tính chất đường phân giác của một góc
 • Tính chất ba đường phân giác của tam giác
 • Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng
 • Tính chất ba đường trung trực của tam giác
 • Tính chất ba đường cao của tam giác

BÀI TẬP ÔN CUỐI NĂM – TOÁN 7

 • Phần Đại số – Ôn tập cuối năm – Toán 7
 • Phần Hình học – Ôn tập cuối năm – Toán 7

Hướng dẫn giải SBT Toán 7 Đại Số và Hình Học từ cơ bản đến nâng cao, giúp các em hoàn thành tốt bài tập, câu hỏi ôn tập SGK.