Toán Lớp 6

Giải bài tập SGK Toán Lớp 6, Giải bài tập Toán 6 SBT, bài tập sách giáo khoa toán lớp 6 tập 1 và tập 2 có lời giải chi tiết từ cơ bản đến nâng cao, giải toán lớp 6 hình học trên mạng có đáp số giúp các em có nguồn tài liệu tham khảo để học tốt hơn.

GIẢI BÀI TẬP SGK TOÁN 6 TẬP 1 – PHẦN SỐ HỌC

CHƯƠNG I. ÔN TẬP VÀ BỔ TÚC VỀ SỐ TỰ NHIÊN

 • Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp
 • Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên
 • Bài 3. Ghi số tự nhiên
 • Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con
 • Bài 5. Phép cộng và phép nhân
 • Bài 6: Phép trừ và phép chia
 • Bài 7: Luỹ thừa với số mũ tự nhiên, nhân hai luỹ thừa cùng cơ số.
 • Bài 8: Chia hai luỹ thừa cũng cơ số
 • Bài 9: Thứ tự thực hiện các phép tính
 • Bài 10: Tính chất chia hết của một tổng
 • Bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5
 • Bài 12: Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
 • Bài 13: Ước và bội
 • Bài 14: Số nguyên tố, hợp số. Bảng nguyên tố.
 • Bài 15: Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.
 • Bài 16: Ước chung và bội chung
 • Bài 17: Ước chung lớn nhất
 • Bài 18: Bội chung nhỏ nhất

Ôn tập chương I – Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

 • Bài 1: Làm quen với số nguyên âm
 • Bài 2: Tập hợp các số nguyên
 • Bài 3: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên
 • Bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu
 • Bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu
 • Bài 6: Tính chất của phép cộng các số nguyên
 • Bài 7: Phép trừ số nguyên
 • Bài 8: Quy tắc dấu ngoặc
 • Bài 9: Quy tắc chuyển vế
 • Bài 10: Nhân hai số nguyên khác dấu
 • Bài 11: Nhân hai số nguyên cùng dấu
 • Bài 12: Tính chất của phép nhân
 • Bài 13: Bội và ước của một số nguyên
 • Ôn tập chương II – Số nguyên

PHẦN HÌNH HỌC – GIẢI BÀI TẬP TOÁN 6 TẬP 2

CHƯƠNG I. ĐOẠN THẲNG

 • Bài 1: Điểm. Đường thẳng
 • Bài 2: Ba điểm thẳng hàng
 • Bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm
 • Bài 4: Thực hành trồng cây thẳng hàng
 • Bài 5: Tia
 • Bài 6: Đoạn thẳng
 • Bài 7: Độ dài đường thẳng
 • Bài 8: Khi nào thì AM + MB = AB?
 • Bài 9: Viết đoạn thẳng cho biết độ dài
 • Bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng
 • Ôn tập chương I – Đoạn thẳng

TOÁN LỚP 6 – PHẦN SỐ HỌC – TOÁN LỚP 6 TẬP 2

CHƯƠNG III. PHÂN SỐ

 • Bài 1. Mở rộng khái niệm phân số
 • Bài 2: Phân số bằng nhau
 • Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số
 • Bài 4: Rút gọn phân số
 • Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số
 • Bài 6: So sánh phân số
 • Bài 7: Phép cộng phân số
 • Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số
 • Bài 9: Phép trừ phân số
 • Bài 10: Phép nhân phân số
 • Bài 11: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số
 • Bài 12: Phép chia phân số
 • Bài 13: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm
 • Bài 14: Tìm giá trị phân số của một số cho trước
 • Bài 15: Tìm một số biết giá trị một phân số của nó
 • Bài 16: Tìm tỉ số của hai số
 • Bài 17: Biểu đồ phần trăm
 • Ôn tập chương III – Phân số

TOÁN LỚP 6 PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 6 TẬP 2

CHƯƠNG II. GÓC

 • Bài 1: Nửa mặt phẳng
 • Bài 2: Góc
 • Bài 3: Số đo góc
 • Bài 4: Khi nào thì xOy + yOz = xOz?
 • Bài 5: Vẽ góc cho biết số đo
 • Bài 6: Tia phân giác của góc
 • Bài 8: Đường tròn
 • Bài 9: Tam giác

Tham khảo phương pháp giải bài tập SGK Toán Lớp 6, để học tốt cả phần số học và hình học Toán Lớp 6 các em hãy truy cập website: giaibaitap.net để tham khảo các bài tập nâng cao mà nhóm chúng tôi cập nhật thường xuyên trên mạng nhé. Chúc các em học tốt.