Toán Lớp 12

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán Lớp 12, giải bài tập Toán 12 SBT sách giáo khoa tập 1 và tập 2 có lời giải chi tiết, giải toán lớp 12 giải tích, hình học cơ bản đến nâng cao trên mạng có đáp số, giải bài tập giải tích 12 chương 2 và hình học SGK Toán lớp 12 giúp các em có nguồn tài liệu tham khảo để học tốt môn Toán.

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 12 – PHẦN GIẢI TÍCH – TOÁN 12

CHƯƠNG I. ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ CỦA HÀM SỐ

 • Bài 1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
 • Bài 2. Cực trị của hàm số
 • Bài 3. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số
 • Bài 4. Đường tiệm cận
 • Bài 5. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số
 • Ôn tập Chương I – Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị hàm số

CHƯƠNG II. HÀM SỐ LŨY THỪA HÀM SỐ MŨ VÀ HÀM SỐ LÔGARIT

 • Bài 1. Lũy thừa
 • Bài 2. Hàm số lũy thừa
 • Bài 3. Lôgarit
 • Bài 4. Hàm số mũ, hàm số lôgarit
 • Bài 5. Phương trình mũ và phương trình lôgarit
 • Bài 6. Bất phương trình mũ và bất phương trình lôgarit
 • Ôn tập Chương II – Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số lôgarit

CHƯƠNG III. NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG

 • Bài 1. Nguyên hàm
 • Bài 2. Tích phân
 • Bài 3. Ứng dụng của tích phân trong hình học
 • Ôn tập Chương III – Nguyên hàm – Tích phân và ứng dụng

CHƯƠNG IV. SỐ PHỨC

 • Bài 1. Số phức
 • Bài 2. Cộng, trừ và nhân số phức
 • Bài 3. Phép chia số phức
 • Bài 4. Phương trình bậc hai với hệ số thực
 • Ôn tập Chương IV – Số phức
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM – GIẢI TÍCH 12

GIẢI BÀI TẬP SGK HÌNH HỌC 12 – PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 12

CHƯƠNG I. KHỐI ĐA DIỆN

 • Bài 1. Khái niệm về khối đa diện
 • Bài 2. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
 • Bài 3. Khái niệm về thể tích của khối đa diện
 • Ôn tập chương I – Khối đa diện

CHƯƠNG II. MẶT NÓN, MẶT TRỤ, MẶT CẦU

 • Bài 1. Khái niệm về mặt tròn xoay
 • Bài 2. Mặt cầu
 • Ôn tập chương II – Mặt nón, mặt trụ, mặt cầu

CHƯƠNG III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG KHÔNG GIAN

 • Bài 1. Hệ tọa độ trong không gian
 • Bài 2. Phương trình mặt phẳng
 • Phương trình đường thẳng trong không gian
 • Ôn tập chương III – Phương pháp toạ độ trong không gian
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 12

Giaibaitap.Net – Hướng dẫn Giải bài tập Toán 12 bao gồm các phần Đại Số, Hình Học, Giải thích từ bài tập cơ bản đến nâng cao.