Toán Lớp 11

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán Lớp 11, giải bài tập Toán 11 SBT, sách bài tập tập 1 và tập 2 có lời giải chi tiết, giải toán lớp 11 đại số, hình học, hàm số lượng giác từ cơ bản đến nâng cao trên mạng có đáp số, hướng dẫn phương pháp giải bài tập đại số và hình học SGK Toán lớp 11 giúp các em có nguồn tài liệu tham khảo để học tốt môn Toán.

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 11  – PHẦN ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH – TOÁN 11

Chương I. HÀM SỐ LƯỢNG GIÁC VÀ PHƯƠNG TRÌNH LƯỢNG GIÁC

 • Bài 1. Hàm số lượng giác
 • Bài 2. Phương trình lượng giác cơ bản
 • Bài 3. Một số phương trình lượng giác thường gặp
 • Ôn tập chương I – Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác

CHƯƠNG II. TỔ HỢP – XÁC SUẤT

 • Bài 1. Quy tắc đếm
 • Bài 2. Hoán vị – Chỉnh hợp – Tổ hợp
 • Bài 3. Nhị thức Niu – Tơn
 • Bài 4. Phép thử và biến cố
 • Bài 5. Xác suất và biến cố
 • Ôn tập Chương II – Tổ hợp – Xác suất

Chương III. DÃY SỐ, CẤP SỐ CỘNG VÀ CẤP SỐ NHÂN

 • Bài 1. Phương pháp quy nạp toán học
 • Bài 2. Dãy số
 • Bài 3. Cấp số cộng
 • Bài 4. Cấp số nhân
 • Ôn tập Chương III – Dãy số – Cấp số cộng và cấp số nhân

Chương IV. GIỚI HẠN

 • Bài 1. Giới hạn của dãy số
 • Bài 2. Giới hạn của hàm số
 • Bài 3. Hàm số liên tục
 • Ôn tập chương IV – Giới hạn

Chương V. ĐẠO HÀM

 • Bài 1. Định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm
 • Bài 2. Quy tắc tính đạo hàm
 • Bài 3. Đạo hàm của hàm số lượng giác
 • Bài 4. Vi phân
 • Bài 5. Đạo hàm cấp hai
 • Ôn tập chương V – Đạo hàm
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ VÀ GIẢI TÍCH 11

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 11 – PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 11

Chương I. PHÉP DỜI HÌNH VÀ PHÉP ĐỒNG DẠNG TRONG MẶT PHẲNG

 • Bài 1. Phép Biến Hình
 • Bài 2. Phép Tịnh Tiến
 • Bài 3. Phép Đối Xứng Trục
 • Bài 4. Phép Đối Xứng Tâm
 • Bài 5. Phép Quay
 • Bài 6. Khái Niệm Về Phép Dời Hình và Hai Hình Bằng Nhau
 • Bài 7. Phép Vị Tự
 • Bài 8. Phép Đồng Dạng
 • Ôn tập Chương I – Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chương II. ĐƯỜNG THẲNG VÀ MẶT PHẲNG TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ SONG SONG

 • Bài 1. Đại cương về đường thẳng và mặt phẳng
 • Bài 2. Hai đường thẳng chéo nhau và hai đường thẳng song song
 • Bài 3. Đường thẳng và mặt phẳng song song
 • Bài 4. Hai mặt phẳng song song
 • Bài 5. Phép chiếu song song. Hình biểu diễn của một hình không gian
 • Ôn tập Chương II – Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian – Quan hệ song song

Chương III. VECTƠ TRONG KHÔNG GIAN – QUAN HỆ VUÔNG GÓC TRONG KHÔNG GIAN

 • Bài 1. Vectơ trong không gian
 • Bài 2. Hai đường thẳng vuông góc
 • Bài 3. Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng
 • Bài 4. Hai mặt phẳng vuông góc
 • Bài 5. Khoảng cách
 • Ôn tập chương III – Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc trong không gian
 • ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 11