Toán Lớp 10

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Toán Lớp 10, giải bài tập Toán 10 SBT tập 1 và tập 2 có lời giải chi tiết, giải toán lớp 10 đại số, hình học từ cơ bản đến nâng cao trên mạng có đáp số, hướng dẫn phương pháp giải bài tập đại số và hình học SGK Toán lớp 10 giúp các em có nguồn tài liệu tham khảo để học tốt môn Toán.

SÁCH BÀI TẬP ĐẠI SỐ 10 CƠ BẢN – PHẦN ĐẠI SỐ – TOÁN 10

Chương I. MỆNH ĐỀ TẬP HỢP

 • Bài 1. Mệnh đề
 • Bài 2. Tập hợp
 • Bài 3. Các phép toán tập hợp
 • Bài 4. Các tập hợp số
 • Bài 5. Số gần đúng – Sai số
 • Ôn tập chương I – Mệnh đề Tập hợp

Chương II. HÀM SỐ BẬC NHẤT VÀ BẬC HAI

 • Bài 1. Hàm số
 • Bài 2. Hàm số y = ax + b
 • Bài 3. Hàm số bậc hai
 • Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai

Chương III. PHƯƠNG TRÌNH, HỆ PHƯƠNG TRÌNH

 • Bài 1. Đại cương về phương trình
 • Bài 2. Phương trình quy về phương trình bậc nhất, bậc hai
 • Bài 3. Phương trình và hệ phương trình bậc nhất nhiều ẩn
 • Ôn tập chương III – Phương trình. Hệ phương trình

Chương IV. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH

 • Bài 1. Bất đẳng thức
 • Bài 2. Bất phương trình và hệ bất phương trình một ẩn
 • Bài 3. Dấu của nhị thức bậc nhất
 • Bài 4. Bất phương trình bậc nhất hai ẩn
 • Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
 • Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức – Bất phương trình

Chương V. THỐNG KÊ

 • Bài 1. Bảng phân bố tần số và tần suất
 • Bài 2. Biểu đồ
 • Bài 3. Số trung bình cộng – Số trung vị
 • Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn
 • Ôn tập chương V – Thống kê

Chương VI. CUNG VÀ GÓC LƯỢNG GIÁC. CÔNG THỨC LƯỢNG GIÁC

 • Bài 1. Cung và góc lượng giác
 • Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung
 • Bài 3. Công thức lượng giác
 • Ôn tập chương VI – Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác

ÔN TẬP CUỐI NĂM – ĐẠI SỐ 10

GIẢI BÀI TẬP TOÁN 10 HÌNH HỌC CHƯƠNG 1,2,3 – PHẦN HÌNH HỌC – TOÁN 10

 Chương I. VECTƠ

 • Các định nghĩa
 • Bài 2. Tổng và hiệu của hai vectơ
 • Bài 3. Tích của vectơ với một số
 • Bài 4. Hệ trục tọa độ
 • Ôn tập Chương I – Vectơ

Chương II. TÍCH VÔ HƯỚNG CỦA HAI VECTƠ VÀ ỨNG DỤNG

 • Bài 3. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến 180 độ
 • Bài 2. Tích vô hướng của hai vectơ
 • Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác
 • Ôn tập Chương II – Tích vô hướng của hai vectơ và ứng dụng

Chương III. PHƯƠNG PHÁP TỌA ĐỘ TRONG MẶT PHẲNG

 • Bài 1. Phương trình đường thẳng
 • Bài 2. Phương trình đường tròn
 • Bài 3. Phương trình đường Elip
 • Ôn tập Chương III – Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

ÔN TẬP CUỐI NĂM – HÌNH HỌC 10

Hướng dẫn ôn tập và giải bài tập toán 10 SBT đặc biệt là các chương cơ bản, đại số, hình học chương 1, 2, 3 giúp các em học tốt môn toán để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi sắp tới.