Hóa học lớp 8

Hướng dẫn Giải bài tập SGK Hóa học lớp 8 có lời giải, Giải bài tập Hóa Học 8 cơ bản đến nâng cao (SBT) theo sát chương trình sách giáo khoa có lời giải chi tiết để giúp các bạn học tốt Hóa Học 8.

Giải bài tập SGK Hóa Học Lớp 8 có lời giải

CHƯƠNG 1: CHẤT – NGUYÊN TỬ – PHÂN TỬ

 • Bài 2. Chất
 • Bài 3. Bài thực hành 1
 • Bài 4. Nguyên tử
 • Bài 5. Nguyên tố hóa học
 • Bài 6. Đơn chất và hợp chất – Phân tử
 • Bài 7. Bài thực hành 2
 • Bài 8. Bài luyện tập 1
 • Bài 9. Công thức hóa học
 • Bài 10. Hóa trị
 • Bài 11. Bài luyện tập 2

Hướng dẫn giải bài tập hóa học 8 SBT

CHƯƠNG 2: PHẢN ỨNG HÓA HỌC

 • Bài 12. Sự biến đổi chất
 • Bài 13. Phản ứng hóa học
 • Bài 14. Bài thực hành 3
 • Bài 15. Định luật bảo toàn khối lượng
 • Bài 16. Phương trình hóa học
 • Bài 17. Bài luyện tập 3

CHƯƠNG 3: MOL VÀ TÍNH TOÁN HÓA HỌC

 • Bài 18. Mol
 • Bài 19. Chuyển đổi giữa khối lượng thể tích và lượng chất
 • Bài 20. Tỉ khối của chất khí
 • Bài 21. Tính theo công thức hóa học
 • Bài 22. Tính theo phương trình hóa học
 • Bài 23. Bài luyện tập 4

CHƯƠNG 4: OXI – KHÔNG KHÍ

 • Bài 24. Tính chất của oxi
 • Bài 25. Sự oxi hóa – Phản ứng hóa hợp – Ứng dụng của oxi
 • Bài 26. Oxit
 • Bài 27. Điều chế khí oxi – Phản ứng phân hủy
 • Bài 28. Không khí – Sự cháy
 • Bài 29. Bài luyện tập 5
 • Bài 30. Bài thực hành 4

CHƯƠNG 5: HIĐRO – NƯỚC

 • Bài 31. Tính chất – Ứng dụng của hiđro
 • Bài 32. Phản ứng oxi hóa – khử
 • Bài 33. Điều chế khí hiđro – Phản ứng thế
 • Bài 34. Bài luyện tập 6
 • Bài 35. Bài thực hành 5
 • Bài 36. Nước
 • Bài 37. Axit – Bazơ – Muối
 • Bài 38. Bài luyện tập 7
 • Bài 39. Bài thực hành 6

CHƯƠNG 6: DUNG DỊCH

 • Bài 40. Dung dịch
 • Bài 41. Độ tan của một chất trong nước
 • Bài 42. Nồng độ dung dịch
 • Bài 43. Pha chế dung dịch
 • Bài 44. Bài luyện tập 8
 • Bài 45. Bài thực hành 7

Giaibaitap.Net, hướng dẫn giải bài tập hóa học lớp 8 có lời giải hay, giúp các em tóm tắt kiến thức và tham khảo đáp án vở bài tập.