Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán Lớp 1

0
54

Giải Bài Tập 1, 2, 3, 4, 5 trang 50 SGK Toán Lớp 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5 với lời giải hay chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức và hoài thành vở bài tập Toán 1 ở nhà. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Toán Lớp 1.

Phép cộng trong phạm vi 5

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1: Luyện tập Phép cộng trong phạm vi 5

Bài 1: Tính

1 + 1 =               2 + 1 =             3 + 1 =              4 + 1 =

1 + 2 =               2 + 2 =            3 + 2 =

1 + 3 =               2 + 3 =

1 + 4 =

Hướng dẫn giải bài 1 SGK Toán Lớp 1

1 + 1 = 2            2 + 1 = 3             3 + 1 = 4                     4 + 1 = 5

1 + 2 = 3            2 + 2 = 4             3 + 2 = 5

1 + 3 = 4             2 + 3 = 5

1 + 4 = 5

Bài 2: Tính

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1 - Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5

Hướng dẫn giải bài 2 Toán Lớp 1 SBT

Giải bài tập trang 50 SGK Toán 1

  • Hình a. Kết quả bằng 4.
  • Hình b. Kết quả bằng 5.
  • Hình c. Kết quả bằng 5.
  • Hình d. Kết quả bằng 5.
  • Hình e. Kết quả bằng 5.
  • Hình f. Kết quả bằng 3.

Bài 3: Tính

2 + 1 + 1 =                3 + 1 + 1 =                    1 + 2 + 2 =

1 + 2 + 1 =               1 + 3 + 1 =                     2 + 2 + 1 =

Hướng dẫn giải bài 3 Toán lớp 1

2 + 1 + 1 = 4             3 + 1 + 1 = 5                            1 + 2 + 2 = 5

1 + 2 + 1 = 4             1 + 3 + 1 = 5                             2 + 2 + 1 = 5

Bài 4:

Điền dấu <, >, =

3 + 2 …5            4…..2 + 1                        2 + 3 ….3 + 2

3 + 1 …5             4 ….2 + 3                      1 + 4…..4 + 1

Hướng dẫn giải bài 4

3 + 2 = 5                     4 > 2 + 1                             2 + 3 = 3 + 2

3 + 1 < 5                     4 < 2 + 3                             1 + 4 = 4 + 1

Bài 5:  Viết phép tính thích hợp

Giải bài tập SGK Toán 1 trang 50

Hướng dẫn giải bài 5 toán 1

Giải bài tập SGK Toán 1 trang 50

a) 3 + 2 = 5

b) 1 + 4 = 5

Giaibaitap.Net đã hướng dẫn các bạn Giải Bài Tập trang 50 SGK Toán Lớp 1: Luyện tập phép cộng trong phạm vi 5, hi vọng giúp các em học sinh hoàn thành tốt vở bài tập toán 1 về nhà cũng như Quý phụ huynh tham khảo để hướng dẫn các em học tốt hơn môn Toán 1.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here