Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1

0
23

Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1, hướng dẫn Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 30: Làm thế nào để biết có không khí?, trang 62 SBT có lời giải chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Khoa học 4.

Bài 29: Tiết kiệm nước

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 30 Trang 62

Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1. Sau đó buộc túm miệng túi lại.

Dùng một túi ni lông to, mở rộng miệng túi và thử làm như các bạn trong hình 1

– Cái gì đã làm cho túi ni lông căng phồng?

– Điều đó chứng tỏ xung quanh chúng ta có gì?

Hướng dẫn trả lời:

+ Những túi ni lông phồng lên như đựng gì bên trong.

+ Không khí tràn vào miệng túi và khi ta buộc lại nó phồng lên.

+ Điều đó chứng tỏ xung quanh ta có không khí.

Giaibaitap.Net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here