Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường

0
27

Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường, hướng dẫn Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 69-70: Ôn tập và kiểm tra cuối năm, trang 138  SBT có lời giải chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Khoa học 4.

Bài 67-68: Ôn tập: Thực vật và động vật

Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 69-70 Ôn tập và kiểm tra cuối năm tập 2 trang 138 SBT

Câu hỏi:

Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường.

Trả lời:

Dựa vào sơ đồ sau, hãy trình bày quá trình trao đổi chất của cây với môi trường

Trong quá trình trao đổi chất thực vật lấy vào khí các-bô-níc, nước, các chất khoáng từ môi trường và thải ra môi trường khí ô-xi, hơi nước, các chất khoáng khác.

Ôn Tập Khoa Học Lớp 4Giaibaitap.Net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here