Dựa vào hình 1 để xây dựng sơ đồ (bằng chữ và mũi tên) chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa cỏ và bò trong một bãi chăn thả bò

0
26

Dựa vào hình 1 để xây dựng sơ đồ (bằng chữ và mũi tên) chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa cỏ và bò trong một bãi chăn thả bò, hướng dẫn Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên, trang 132 SBT có lời giải chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Khoa học 4.

Bài 65: Quan hệ thức ăn trong tự nhiên

Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 66 tập 2 trang 132 SBT

Câu hỏi:

Dựa vào hình 1 để xây dựng sơ đồ (bằng chữ và mũi tên) chỉ ra mối quan hệ qua lại giữa cỏ và bò trong một bãi chăn thả bò.

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 66: Chuỗi thức ăn trong tự nhiên

Trả lời:

Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 66

Xem bài tiếp theo: Giải bài tập Khoa học 4 Bài 67-68: Ôn tập: Thực vật và động vật tại Giaibaitap.Net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here