Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

0
39

Giải bài tập Khoa học Lớp 4 Bài 3: Trao đổi chất ở người (tiếp theo): Điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các cơ quan trên ngừng hoạt động?

Trả lời:

Khi một cơ quan ngừng hoạt động thì quá trình trao đổi chất sẽ không diễn ra và con người sẽ không lấy được thức ăn, nước uống, không khí, khi đó con người sẽ chết.

Giaibaitap.net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here