Địa lý lớp 6

Giải bài tập Địa lý lớp 6, Giải vở bài tập Địa lý lớp 6, soạn Địa lý lớp 6, tóm tắt kiến thức, lý thuyết, ôn tập, những câu hỏi và bài tập Địa lý lớp 6 SGK được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt Địa lý 6 có hướng dẫn chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 6 – ĐỊA LÝ 6

CHƯƠNG I. TRÁI ĐẤT

 • Bài 1: Vị trí, hình dạng và kích thước của Trái Đất
 • Bài 2: Bản đồ cách vẽ bản đồ
 • Bài 3: Tỉ lệ bản đồ
 • Bài 4: Phương hướng trên bản đồ. Kinh độ, vĩ độ và tọa độ địa lí
 • Bài 5: Kí hiệu bản đồ. Cách biểu hiện địa hình trên bản đồ
 • Bài 6: Thực hành: Tập sử dụng địa bàn và thước đo để vẽ sơ đồ lớp học
 • Bài 7: Sự vận động tự quay quanh trục của trái đất và các hệ quả
 • Bài 8: Sự chuyển động của trái đất quanh mặt trời
 • Bài 9: Hiện tượng ngày đêm dài ngắn theo mùa
 • Bài 10: Cấu tạo bên trong của trái đất
 • Bài 11: Thực hành: Sự phân bố các lục địa và đại dương trên bề mặt trái đất

CHƯƠNG II. CÁC THÀNH PHẦN TỰ NHIÊN CỦA TRÁI ĐẤT

 • Bài 12: Tác động của nội lực và ngoại lực trong việc hình thành địa hình bề mặt Trái Đất
 • Bài 13: Địa hình bề mặt trái đất
 • Bài 14: Địa hình bề mặt trái đất (tiếp theo)
 • Bài 15: Các mỏ khoáng sản
 • Bài 16: Thực hành: Đọc bản đồ (hoặc lược đồ) địa hình tỉ lệ lớn
 • Bài 17: Lớp vỏ khí
 • Bài 18: Thời tiết, khí hậu và nhiệt độ không khí
 • Bài 19: Khí áp và gió trên Trái Đất
 • Bài 20: Hơi nước trong không khí. Mưa
 • Bài 21: Thực hành: Phân tích biểu đồ nhiệt độ, lượng mưa
 • Bài 22: Các đới khí hậu trên trái đất
 • Bài 23: Sông và hồ
 • Bài 24: Biển và đại dương
 • Bài 25: Thực hành: Sự chuyển động của các dòng biển trong đại dương
 • Bài 26: Đất. Các nhân tố hình thành đất
 • Bài 27: Lớp vỏ sinh vật. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố thực, động vật trên trái đất

Hướng dẫn giải bài tập Địa lý lớp 6, lý thuyết, đọc Địa lý 6 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải bài tập Địa lý 6, tóm tắt kiến thức giúp để học tốt Địa lý Lớp 6 nắm vững lý thuyết, bài tập, soạn bài và trắc nghiệm như một sách giáo khoa Địa lý 6 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.