Địa lý lớp 4

Giải bài tập Địa lý lớp 4, Giải vở bài tập Địa lý lớp 4, soạn Địa lý lớp 4, tóm tắt kiến thức, lý thuyết, ôn tập, những câu hỏi và bài tập Địa lý lớp 4 SGK được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành để giúp học sinh học tốt Địa lý 4 có hướng dẫn chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 4 – ĐỊA LÝ 4

THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN NÚI VÀ TRUNG DU

 • Bài 1. Dãy Hoàng Liên Sơn
 • Bài 2. Một số dân tộc ở Hoàng Liên Sơn
 • Bài 3. Hoạt động sản xuất của người dân ở Hoàng Liên Sơn
 • Bài 4. Trung du Bắc Bộ
 • Bài 5. Tây Nguyên
 • Bài 6. Một số dân tộc ở Tây Nguyên
 • Bài 7. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
 • Bài 8. Hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên ( Tiếp theo)
 • Bài 9. Thành phố Đà Lạt
 • Bài 10. Ôn tập – Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người miền núi và Trung Du

THIÊN NHIÊN VÀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT CỦA CON NGƯỜI Ở MIỀN ĐỒNG BẰNG

 • Bài 11. Đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 12. Người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 13. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ
 • Bài 14. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Bắc Bộ (Tiếp theo)
 • Bài 15. Thủ đô Hà Nội
 • Bài 16. Thành phố Hải Phòng
 • Bài 17. Đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 18. Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 19. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
 • Bài 20. Hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ (Tiếp theo)
 • Bài 21. Thành phố Hồ Chí Minh
 • Bài 22. Thành phố Cần Thơ
 • Bài 23. Ôn tập – Thiên nhiên và hoạt động sản xuất của con người ở miền đồng bằng
 • Bài 24. Dải đồng bằng duyên hải miền Trung
 • Bài 25. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung
 • Bài 26. Người dân và hoạt động sản xuất ở đồng bằng Duyên hải miền Trung (Tiếp theo)
 • Bài 27. Thành phố Huế
 • Bài 28. Thành phố Đà Nẵng

VÙNG BIỂN VIỆT NAM

 • Bài 29. Biển, đảo và quần đảo
 • Bài 30. Khai thác khoáng sản và hải sản ở vùng biển Việt Nam

Hướng dẫn giải bài tập Địa lý lớp 4, lý thuyết, đọc Địa lý 4 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, cách giải bài tập Địa lý 4, tóm tắt kiến thức giúp để học tốt Địa lý Lớp 4 nắm vững lý thuyết, bài tập, soạn bài và trắc nghiệm như một sách giáo khoa Địa lý 4 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.