Địa lý lớp 12

Giải bài tập Địa lý lớp 12 SGK, Giải bài tập bản đồ Địa lý lớp 12, hướng dẫn thực hành và làm bài tập địa lý 12, tóm tắt kiến thức địa lý lớp 12, lý thuyết, ôn tập, những câu hỏi SBT được biên soạn bám sát chương trình sách giáo khoa hiện hành từ cơ bản đến nâng cao để giúp học sinh học tốt Địa lí 12 đặc biệt có lời giải chi tiết.

GIẢI BÀI TẬP ĐỊA LÝ LỚP 12 – ĐỊA LÍ 12

Địa lí Việt Nam

 • Bài 1. Việt Nam trên đường đổi mới và hội nhập

Địa lí tự nhiên. Vị trí và lịch sử phát triển lãnh thổ

 • Bài 2. Vị trí địa lí, phạm vi lãnh thổ
 • Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam
 • Bài 4 – 5. Lịch sử hình thành và phát triển lãnh thổ

Đặc điểm chung của tự nhiên

 • Bài 6 – 7. Đất nước nhiều đồi núi
 • Bài 8. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển
 • Bài 9 – 10. Thiên nhiên nhiệt đới ẩm gió mùa
 • Bài 11 – 12. Thiên nhiên phân hóa đa dạng
 • Bài 13. Thực hành: Đọc bản đồ địa hình, điền vào lược đồ trống một số dãy núi và đỉnh núi

Vấn đề sử dụng và bảo vệ tự nhiên

 • Bài 14. Sử dụng và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên
 • Bài 15. Bảo vệ môi trường và phòng chống thiên tai

Địa lí dân cư

 • Bài 16. Đặc điểm dân số và phân bố dân cư ở nước ta
 • Bài 17. Lao động và việc làm
 • Bài 18. Đô thị hóa
 • Bài 19. Thực hành: Vẽ biểu đồ và phân tích sự phân hóa thu nhập bình quân theo đầu người giữa các vùng

Địa lí kinh tế

 • Bài 20. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Địa lí các ngành kinh tế. Một số vấn đề phát triển và phân bố nông nghiệp

 • Bài 21. Đặc điểm nền nông nghiệp nước ta
 • Bài 22. Vấn đề phát triển nông nghiệp
 • Bài 23. Thực hành: Phân tích sự chuyển dịch cơ cấu ngành trồng trọt
 • Bài 24. Vấn đề phát triển ngành thủy sản và lâm nghiệp
 • Bài 25. Tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố công nghiệp

 • Bài 26. Cơ cấu ngành công nghiệp
 • Bài 27. Vấn đề phát triển một số ngành công nghiệp trọng điểm
 • Bài 28. Vấn đề tổ chức lãnh thổ công nghiệp
 • Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Một số vấn đề phát triển và phân bố các ngành dịch vụ

 • Bài 30. Vấn đề phát triển ngành giao thông vận tải và thông tin liên lạc
 • Bài 31. Vấn đề phát triển thương mại, du lịch

Địa lí các vùng kinh tế

 • Bài 32. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Trung du và miền núi Bắc Bộ
 • Bài 33. Vấn đề chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở Đồng bằng sông Hồng
 • Bài 34. Thực hành: Phân tích mối quan hệ giữa dân số với việc sản xuất lương thực ở Đồng bằng sông Hồng.
 • Bài 35. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Bắc Trung Bộ
 • Bài 36. Vấn đề phát triển kinh tế – xã hội ở Duyên hải Nam Trung Bộ
 • Bài 37. Vấn đề khai thác thế mạnh ở Tây Nguyên
 • Bài 38. Thực hành: So sánh về cây công nghiệp lâu năm và chăn nuôi gia súc lớn giữa vùng Tây Nguyên với Trung du và miền núi Bắc Bộ.
 • Bài 39. Vấn đề khai thác lãnh thổ theo chiều sâu ở Đông Nam Bộ
 • Bài 40. Thực hành: Phân tích tình hình phát triển công nghiệp ở Đông Nam Bộ
 • Bài 41. Vấn đề sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở Đồng bằng sông Cửu Long
 • Bài 42. Vấn đề phát triển kinh tế an ninh quốc phòng ở Biển Đông và các đảo, quần đảo
 • Bài 43. Các vùng kinh tế trọng điểm

Địa lí địa phương

 • Bài 44 – 45. Tìm hiểu địa lí tỉnh, thành phố.

Hướng dẫn giải bài tập Địa lý lớp 12, lý thuyết, giải bài tập và bài thực hành địa lí 12 chi tiết theo chương trình SGK hiện nay, tóm tắt kiến thức giúp để học tốt Địa lý Lớp 12 nắm vững lý thuyết, bài tập, soạn bài và trắc nghiệm như một sách giáo khoa Địa lí 12 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.