Công nghệ lớp 8

Sách giải bài tập Công nghệ lớp 8, giải bài tập SGK Công nghệ 8, Soạn bài mới nhất, hướng dẫn trả lời câu hỏi Công nghệ lớp 8 SGK, Giải bài tập SBT Công nghệ Lớp 8 bám sát chương trình sách giáo khoa Công nghệ 8 giúp để học tốt môn Công nghệ.

PHẦN MỘT. VẼ KỸ THUẬT

CHƯƠNG I. BẢN VẼ CÁC KHỐI HÌNH HỌC

 • Bài 1. Vai trò của bản vẽ kỹ thuật trong sản xuất và đời sống
 • Bài 2. Hình chiếu
 • Bài 3. Bài tập thực hành : Hình chiếu của vật thể
 • Bài 4. Bản vẽ các khối đa diện
 • Bài 5, Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ các khối đa diện
 • Bài 6. Bản vẽ các khối tròn xoay
 • Bài 7. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ các khối tròn xoay

CHƯƠNG II. BẢN VẼ KỸ THUẬT

 • Bài 8. Khái niệm về bản vẽ kỹ thuật hình cắt
 • Bài 9. Bản vẽ chi tiết
 • Bài 10. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có hình cắt
 • Bài 11. Biểu diễn ren
 • Bài 12. Bài tập thực hành :Đọc bản vẽ chi tiết đơn giản có ren
 • Bài 13. Bản vẽ lắp
 • Bài 14. Bài tập thực hành: Đọc bản vẽ lắp đơn giản
 • Bài 15. Bản vẽ nhà
 • Bài 16. Bài tập thực hành : Đọc bản vẽ nhà đơn giản
  Tổng kết và ôn tập Phần một

PHẦN HAI. CƠ KHÍ

 • Bài 17. Vài trò của cơ khí trong sản xuất và đời sống

CHƯƠNG III. GIA CÔNG CƠ KHÍ

 • Bài 18. Vật liệu cơ khí
 • Bài 19. Bài tập thực hành: Vật liệu cơ khí
 • Bài 20. Dụng cụ cơ khí
 • Bài 21 .Cưa và đục kim loại
 • Bài 22. Dũa và khoan kim loại
 • Bài 23 .Thực Hành: Đo và vạch dấu

CHƯƠNG IV. CHI TIẾT MÁY VÀ LẮP GHÉP

 • Bài 24. Khái niệm về chi tiết máy và lắp ghép
 • Bài 25. Mối ghép cố định mối ghép không tháo được
 • Bài 26. Mối ghép tháo được
 • Bài 27. Mối ghép động
 • Bài 28. Thực Hành: Ghép nối chi tiết

CHƯƠNG V. TRUYỀN VÀ BIỂN ĐỔI CHUYỂN ĐỘNG

 • Bài 29 . Truyền chuyển động
 • Bài 30. Biến đổi chuyển động
 • Bài 31. Thực Hành: Truyền và biến đổi chuyển động
  Tổng kết và ôn tập Phần hai

PHẦN BA. KỸ THUẬT ĐIỆN

 • Bài 32. Vai trò của điện năng trong sản xuất và đời sống

CHƯƠNG VI. AN TOÀN ĐIỆN

 • Bài 33. An toàn điện
 • Bài 34 .Thực Hành : Dụng cụ bảo vệ an toàn điện
 • Bài 35. Thực Hành : Cứu người bị tai nạn điện

CHƯƠNG VII. ĐỒ DÙNG ĐIỆN GIA ĐÌNH

 • Bài 36. Vật liệu kỹ thuật điện
 • Bài 37. Phân loại và số liệu kỹ thuật của đồ dùng điện
 • Bài 38. Đồ Dùng Loại Điện – Quang, Đèn Sơi Đốt
 • Bài 39. Đèn huỳnh quang
 • Bài 40. Thực Hành : Đèn ống huỳnh quang
 • Bài 41. Đồ dùng loại Điện – Nhiệt : Bàn là điện
 • Bài 42. Bếp điện, nồi cơm điện
 • Bài 43. Thực hành : Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện
 • Bài 44. Đồ dùng loại Điện- Cơ: Quạt điện, máy bơm nước
 • Bài 45. Thực Hành : Quạt điện
 • Bài 46. Máy biến áp một pha
 • Bài 47. Thực Hành: Máy biến áp
 • Bài 48. Sử dụng hợp lý điện năng
 • Bài 49. Thực Hành :Tính toán tiêu thụ điện năng trong gia đình
  Tổng kết và ôn tập Chương VI – VII

CHƯƠNG VIII. MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ

 • Bài 50. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà
 • Bài 51. Thiết bị đóng- cắt và lấy điện của mạng điện trong nhà
 • Bài 52. Thực Hành : Thiết bị đóng – cắt và lấy điện
 • Bài 53. Thiết bị bảo vệ của mạng điện trong nhà
 • Bài 54. Thực Hành: Cầu trì
 • Bài 55. Sơ đồ điện
 • Bài 56. Thực Hành : Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện
 • Bài 57. Thực Hành : Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện
 • Bài 58. Thiết kế mạch điện
 • Bài 59. Thực Hành: Thiết kế mạch điện
  Ôn tập Chương VIII

Hướng dẫn giải bài tập Công nghệ lớp 8, cách giải sách bài tập chi tiết kiến thức giúp để học tốt Công nghệ 8 nắm vững lý thuyết, giải bài tập, bài kiểm tra, đề thi tin học và trắc nghiệm như một sách giáo khoa Công nghệ 8 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.