Công nghệ lớp 7

Sách giải bài tập Công nghệ lớp 7, giải bài tập SGK Công nghệ 7, Soạn bài mới nhất, hướng dẫn trả lời câu hỏi Công nghệ lớp 7 SGK, Giải bài tập SBT Công nghệ Lớp 7 bám sát chương trình sách giáo khoa Công nghệ 7 giúp để học tốt môn Công nghệ.

PHẦN I. TRỒNG TRỌT

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT

 • Bài 1. Vai trò, nhiện vụ của trồng trọt
 • Bài 2. Khái niệm về đất trồng và thành phần cần đất trồng
 • Bài 3. Một số tính chất của đất trồng
 • Bài 4. Thực Hành : Xác định thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản
 • Bài 5. Thực Hành : Xác định độ pH của đất bằng phương pháp so màu
 • Bài 6. Biện pháp sử dụng,cải tạo và bảo vệ đất
 • Bài 7. Tác dụng của phân bón trong trồng trọt
 • Bài 8. Thực Hành : Nhận biết một số loại phân bón hoá học thông thường
 • Bài 9. Cách sử dụng vào bảo quản các loại phân bón thông thường
 • Bài 10.Vai trò của giống và phương pháp chọn giống cây trồng
 • Bài 11.Sản xuất vào bảo quản giống cây trồng
 • Bài 12. Sâu,Bệnh hại cây trồng
 • Bài 13. Phòng trừ sâu ,bệnh hại
 • Bài 14.Thực Hành : Nhận biết một số loại thuốc và nhận biết hiệu quả của thuốc trừ sâu,bệnh hại

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG TRỒNG TRỌT

 • Bài 15. Làm đất và bón phân lót
 • Bài 16.Gieo trồng cây nông nghiệp
 • Bài 17.Thực Hành : Xử lí hạt giống bằng nước ấm
 • Bài 18. Thực Hành : Xác định sức nảy mầm và tỉ lệ nảy mầm của hạt giống
 • Bài 19. Các biện pháp chăm sóc cây trồng
 • Bài 20. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến nông sản
 • Bài 21 .Luân canh ,xen canh, tăng vụ
  Ôn tập Phần I – Trồng trọt

PHẦN II. LÂM NGHIỆP

CHƯƠNG I. KỸ THUẬT GIEO TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY RỪNG

 • Bài 22. Vai trò của rừng và nhiệm vụ của trồng rừng
 • Bài 23. Làm đất gieo ươm cây rừng
 • Bài 24. Gieo hạt và chăm sóc vườn gieo ươm cây rừng
 • Bài 25. Thực Hành : Gieo hạt và cấy cây vào bầu đất
 • Bài 26. Trồng cây rừng
 • Bài 27. Chăm sóc rừng sau khi trồng

CHƯƠNG II . KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ RỪNG

 • Bài 28. Khai thác rừng
 • Bài 29. Bảo vệ và khoanh nuôi rừng
  Ôn tập Phần II – Lâm nghiệp

PHẦN III . CHĂN NUÔI

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT CHĂN NUÔI

 • Bài 30. Vài trò và nhiệm vụ phát triên chăn nuôi
 • Bài 31.Giống vật nuôi
 • Bài 32. Sự sinh trưởng và phát dục của vật nuôi
 • Bài 33. Một số phương pháp chọn lọc và quản lý giống vật nuôi
 • Bài 34. Nhân giống vật nuôi
 • Bài 35. Thực Hành : Nhận biết và chọn một số giống gà quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều
 • Bài 36. Thực Hành : Nhận biết một số giống lợn ( heo) qua quan sát ngoại hình và đo kích thước các chiều ?
 • Bài 37. Thức ăn vật nuôi
 • Bài 38. Vai trò của thức ăn đối với vật nuôi
 • Bài 39. Chế biến và dự trữ thức ăn cho vật nuôi
 • Bài 40. Sản xuất thức an vật nuôi
 • Bài 41 .Thực Hành : Chế biến thức ăn họ đậu bằng nhiệt
 • Bài 42. Thực hành : Chế biến thức ăn giàu gluxit bằng men
 • Bài 43. Thực Hành : Đánh giá chất lượng thức ăn vật nuôi chế biến bằng phương pháp vi sinh vật.

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG CHĂN NUÔI

 • Bài 44. Chuồng nuôi và vệ sinh trong chăn nuôi
 • Bài 45. Nuôi dưỡng và chăm sóc các loại vật nuôi
 • Bài 46. Phòng , Trị bệnh cho vật nuôi
 • Bài 47. Vắc xin phòng bệnh cho vật nuôi
 • Bài 48. Thực Hành : Nhận biết một số loại vắc xin phòng bệnh cho gia cầm và phương pháp sử dụng vắc xin Niu Cat Xơn phòng bệnh cho gà
  Ôn tập Phần III – Chăn nuôi

PHẦN IV. THUỶ SẢN

CHƯƠNG I. ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT NUÔI THUỶ SẢN

 • Bài 49. Vai trò , nhiệm vụ của nuôi thuỷ sản
 • Bài 50. Môi trường nuôi thuỷ sản
 • Bài 51. Thực Hành : Xác định nhiệt độ ,độ trong , và độ pH của nước nuôi thuỷ sản
 • Bài 52. Thức ăn của động vật thuỷ sản ( tôm, cá )
 • Bài 53. Thực Hành : Quan xát để nhận biết các loại thức ăn của động vật thuỷ sản (tôm ,cá )

CHƯƠNG II. QUY TRÌNH SẢN XUẤT VÀ ẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG NUÔI THUỶ SẢN

 • Bài 54. Chăm sóc, quản lý và phòng, trị bệnh cho động vật thuỷ sản ( tôm cá)
 • Bài 55. Thu hoạch ,bảo quản và chế biến sản phẩm thuỷ sản
 • Bài 56. Bảo vệ môi trường và nguồn lợi thuỷ sản
  Ôn tập Phần IV – Thủy sản

Hướng dẫn giải bài tập Công nghệ lớp 7, cách giải sách bài tập chi tiết kiến thức giúp để học tốt Công nghệ 7 nắm vững lý thuyết, giải bài tập, bài kiểm tra, đề thi tin học và trắc nghiệm như một sách giáo khoa Công nghệ 7 online từ cơ bản đến nâng cao tại giaibaitap.net.