Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ?

0
23

Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau ?, hướng dẫn Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 58: Nhu cầu nước của thực vật, trang 116, 117 SBT có lời giải chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Khoa học 4.

Bài 54: Nhiệt cần cho sự sống
Bài 55-56: Ôn tập: Năng lượng và vật chất
Bài 57: Thực vật cần gì để sống?

Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 58 tập 2 trang 116 SBT

Câu hỏi:

Có phải tất cả các loài cây đều có nhu cầu nước như nhau?

Hướng dẫn:

Các loài cây khác nhau có nhu cấu nước khác nhau. Có cây ưa ẩm, có cây chịu được khô hạn.

Giaibaitap.Net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here