Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

0
32

Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?, hướng dẫn Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 60: Nhu cầu  không khí của thực vật, trang 120 SBT có lời giải chi tiết giúp các em học sinh tóm tắt kiến thức. Xin mời Quý phụ huynh và các em học sinh tham khảo lời giải sách bài tập Khoa học 4.

Bài 59: Nhu cầu chất khoáng của thực vật

Giải bài tập SGK Khoa học 4 Bài 60 tập 2 trang 120 SBT

Câu hỏi:

Chỉ vào sơ đồ 2 và nói về sự trao đổi khí của cây xanh trong quá trình hô hấp. Quá trình hô hấp diễn ra khi nào ? Điều gì sẽ xảy ra với cây nếu quá trình hô hấp của cây bị ngừng?

Trả lời:

Chỉ vào sơ đồ 1 và nói về sự trao đổi khí của thực vật trong quá trình quang hợp. Quá trình quang hợp chỉ diễn ra khi nào?

Trả lời:

Giải bài tập SGK Khoa học 4

Trong quá trình quang hợp, cây hút các-bo-nic và thải ra khí ôxi. Qúa trình này diễn ra khi có ánh sáng mặt trời.

Xem bài tiếp theo: Giải bài tập SGK Khoa học 4 bài 61: Trao đổi chất ở thực vật tại Giaibaitap.Net

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here